Základní škola

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vedení školy
Mgr. Kopřiva Čestmír ředitel školy

+420487883841
+420721746302

kopriva@zszakupy.cz
Mgr. Neumannová Jaroslava zástupce ředitele +420487883844 neumannova@zszakupy.cz
Pedagogický sbor
Mgr. Míchalová Marie třídní učitelka 1.A +420487883843 michalova@zszakupy.cz
Mgr. Dvořáková Ludmila třídní učitelka 1.B +420487883843 dvorakova@zszakupy.cz
Mgr. Kopřivová Marcela třídní učitelka 2.A +420487883843 koprivova@zszakupy.cz
Mgr. Řehořková Kateřina třídní učitelka 3.A +420487883843 rehorkova@zszakupy.cz
Mgr. Olšarová Petra třídní učitelka 3.B +420487883843 olsarova@zszakupy.cz
Mgr. Mitáčová Ludmila třídní učitelka 4.A +420487883843 mitacova@zszakupy.cz
Mgr. Venhauerová Ivona třídní učitelka 4.B +420487883843 venhauerova@zszakupy.cz
Hekšová Božena třídní učitelka 5.A +420487883843 heksova@zszakupy.cz
Mgr. Vytisková Pavlína třídní učitelka 5.B +420487883843 vytiskova@zszakupy.cz
Mgr. Klimentová Linda třídní učitelka 6.A +420487883843 klimentova@zszakupy.cz
Mgr. Bartošová Klára třídní učitelka 6.B +420487883843 bartosova@zszakupy.cz
Mgr. Pánková Dana třídní učitelka 7.A +420487883843 pankova@zszakupy.cz
Mgr. Heráková Dagmar třídní učitelka 7.B +420487883843 herakova@zszakupy.cz
Mgr. Nováček Miloš třídní učitel 8.A +420487883843 novacek@zszakupy.cz
Mgr. Serdelová Miroslava třídní učitelka 8.B +420487883843 serdelova@zszakupy.cz
Ing. Dufek Milan

třídní učitel 9.A

+420487883843 dufek@zszakupy.cz
PhDr. Kubeš Svatopluk učitel ZŠ +420487883843 kubes@zszakupy.cz
Mgr. Šimková Jiřina učitelka ZŠ +420487883843 simkova@zszakupy.cz
Mgr. Lípová Renata učitelka ZŠ +420487883843 lipova@zszakupy.cz
Mgr. Lochmanová Helena učitelka ZŠ +420487883843 lochmanova@zszakupy.cz
Bc.Urbanová Kateřina učitelka ZŠ +420487883843 urbanova@zszakupy.cz
Mgr. Kňobortová Květoslava učitelka ZŠ,
výchovný poradce
+420487883843 knobortova@zszakupy.cz
Mgr. Jiří Jech asistent pedagoga +420487883843 jech@zszakupy.cz
Horáčková Kateřina asistent pedagoga +420487883843 horackova@zszakupy.cz
Petrová Kamila asistent pedagoga +420487883843 petrova@zszakupy.cz
Kohoutová Klára asistent pedagoga +420487883843 kohoutova@zszakupy.cz
Michaela Moníková - Zemanová školní asistent +420487883843 monikova@zszakupy.cz
Sekretariát
Šimková Karla účetní +420487883840 ucto@zszakup y.cz
Řídká Jana sekretářka +420487883843 skola@zsza kupy.cz
Provozní zaměstnanci
Mothejzík Jaroslav školník +420487883854 skolnik@zszakupy.cz
Rýdlová Šárka uklízečka +420487883857  
Matlasová Monika uklízečka +420487883857  
Wohlrábová Kateřina uklízečka +420487883857  

Školní družina

Častulíková Attilia vychovatelka     +420487883859 castulikova@zszaku py.cz
Homzová Hana vychovatelka           +420487883859 homzova@zszak upy.cz
Kohoutová Klára vychovatelka +420487883859 kohoutova@zszakupy.cz

Mateřská škola - Školní 

Pedagogičtí zaměstnanci
Mothejzíková Dana vedoucí učitelka +420487883855 skolka@zszak upy.cz
Jersonová Dana učitelka +420487883853                                              
Jeřábková Hana učitelka +420487883853  
Králová Pavla učitelka +420487883852  
Šefčíková Eva učitelka +420487883855  
Provozní zaměstnanci
Jebavá Ladislava uklízečka +420487883855  
Gabrielová Nina kuchařka +420487883851  

Mateřská škola - Nové Zákupy

Pedagogičtí zaměstnanci
Jechová Irena vedoucí učitelka +420727897414 skolka.nz@zs zakupy.cz
Vondroušová Iva učitelka +420727897414                                              
Provozní zaměstnanec
Salfická Kateřina uklízečka, kuchařka +420727897414  

Školní jídelna

Patáková Miriam vedoucí školní jídelny +420487883851 vedoucisj@zsz akupy.cz
Lukášová Lenka kuchařka +420487883851  
Hlobeňová Hana kuchařka +420487883851  
Patáková Miluše kuchařka +420487883851  
Kvasničková Irina kuchařka +420487883851  
Hráchová Blanka kuchařka +420487883851  

VHČ

Brož Pavel                  správce ubytovny        
a sportovního areálu

+420487883846
+420721746301

broz@zszakupy.cz
Fabiánová Eliška uklizečka ubytovny +420487883841