Zákupské sportovní hry

Sportovní akce ve školním roce 2019/2020 organizují: ZŠ a MŠ Zákupy, MÚ, SRPŠ.

25.9.  14:00   24. roč.     Zákupský kilometr                                 stadion E. Zátopka

27.9.   8:00    24.roč.      Zátopkova pětka, desítka                       stadion E. Zátopka

16.10.  14:00  1.roč.       Zákupský sprintér                                  stadion E. Zátopka

6.11.    14:00   16. roč.    Silový trojboj                                         hala ZŠ

4.12.    14:00    6. roč.     Šplh                                                        tělocvična ZŠ

11.12.  14:00   14. roč.      Vánoční turnaj ve stolním tenise         tělocvična ZŠ

15.1.    14:00     6. roč.      Míčový trojboj                                      hala ZŠ

12.2.     14:00   18. roč.      Skok do dálky (do duchny)                  hala ZŠ

18.3.     14:00   24. roč.       Šikula CUP                                          hala ZŠ

22.3.     8.30     38. roč.      Memoriál J. Cardy                                hala ZŠ

22.4.      14:00     3. roč.      Cyklotour koupák                                koupaliště

3.5.         9:00     35. roč.     Štafety 5 x 400m                                 stadion E. Zátopka

8.5.        10:00    58. roč.    Běh zámeckým parkem                        zámecký park

20.5.      14:00    24. roč.     Závody ve skoku dalekém                    stadion E. Zátopka

Změna vyhrazena.