Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Zveřejňujeme termíny přijímacího řízení a zároveň s nimi související termíny pro podání přihlášek či zveřejnění informací apod. Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy. Upozorňujeme, že v přijímacím řízení dojde ke změnám, proto doporučujeme sledovat informace na portálech:

https://www.prihlaskynastredni.cz/ ,

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/terminy-prijimaciho-rizeni ,

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore .

31. října 2023

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

? 30. listopadu 2023?

ZŠ vydá uchazečům o obory s TZ zápisový lístek.

30. listopadu 2023

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

V termínu od 2. ledna a 15. ledna 2024

talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola.

31. ledna 2024

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

1.února - 20.února 2024

termín podání přihlášek (3 způsoby)

12. dubna a 15. dubna 2024

termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií a nástavbového studia.

16. dubna a 17. dubna 2024

termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 6letých a 8letých oborů vzdělání.

29. dubna a 30. dubna 2024

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek.

Nově se výsledky přijímacího řízení vyhlašují až po vykonání náhradního termínu.

Bližší informace u KARIERNÍHO PORADCE ŠKOLY: Mgr. Květoslava Kňobortová, knobortova @zszakupy.cz , +420 487 883 841 nebo na Oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT ČR (tel.: 234 811 755).

 

Ustanovení o přijímacím řízení na střední školy ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - podrobně ZDE

Další informace na webu:

Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje: http://www.edulk.cz

Informační systém pro absolventy škol: www.infoabsolvent.cz

Pomoc školám, rodičům a žákům: www.npi.cz, www.scio.cz

Informace o stavu zaměstnanosti v ČR a regionech: www.czso.cz

Databáze povolání: http://www.nsp.cz