Přehled kroužků

Školní rok 2018/2019

DEN HODINY KROUŽEK VĚKOVÁ KATEGORIE VEDOUCÍ
Pondělí 14:00 - 15:00 Atletika 6 - 12 let Süsnerová, Vobrová
  14:00 - 15:00 Včelařský kroužek 3.- 9.tř. Hnátová
  16:30 -17:30 Florbal /hala/ CH 3.-6.tř. Halabalíková
Úterý 13:45 - 14:45 Sportovní hry 1.-3.tř. Venhauerová
  14:00 - 15:00 Hra na flétnu 4.-5.tř. (ŠD) Homzová
  16:30 - 17:30 Skaut 7 - 14 let Vorel
  17:00 - 18:00 Fotbal CH 9-14 let Karel J.
  17:00 - 18:30 ASPV - Kinball / hala/ 3.-9. třída Ševců N.
Středa 7:00 - 7:45 Basketbal  3.-5.tř. Kopřiva
  14:00 -15:00 Volejbal 6.-9.tř. D Nováček
  14:00 - 15:00 Pěvecký kroužek 1.-9. třída Bartošová
  14:00 - 15:00 Keramický kroužek 3.-5.tř. Mothejzík
  13:00 - 14:30 Čtenářský klub 2.-5.tř. Venhauerová
  14:00 - 15:30 Klub zábavné logiky 5.tř. Hekšová
  16:00 - 17:00    Sportovky 1.-3.třída CH + D Gabrielová, Gabriel
Čtvrtek 13:00 - 14:00    Taneční kroužek 2. - 5. třída Olšarová, Řehořková
  14:00 - 15:00 Florbal 3.-5.tř. CH Nováček
  15:30 - 17:30 Skauti 7 - 14 let Vorel
  17:00 - 18:00 Fotbal CH 9-14 let Karel J.
Pátek 14:00 - 15:00 Florbal 6.-9.tř. CH Nováček
  16:30 - 17:30 ASPV Kinball /hala/ 3.-9. třída Ševců N.

Skauti - hlavní vedoucí: Martin Vorel - tel. 732 355 200

Knihovna pro žáky: pondělí, úterý, čtvtek - 12:35 - 13:25 hodin

• Další kroužky jako např. basketbal, florbal, fotbal, kinball, sportovky ml. žáků, rybářský zajišťují místní organizace, škola pouze informuje o jejich konání ( hlášení ve školním rozhlasu).
• Všichni žáci platí za jeden kroužek 50,- Kč za měsíc. Za keramický kroužek platí všichni 60,- Kč za měsíc.
• Kroužky se platí dvakrát ročně: v září - na období září – prosinec - 200,-Kč
v lednu- na období leden – květen / červen/ - 250,-/300,- Kč
• Žáci se přihlašují u jednotlivých vedoucích od 25.9.2018. Kde není vedoucím kroužku učitel, žáci se přihlásí v den první schůzky, tj. v týdnu od 1.10.2018. Žáci 1.-3. tříd se přihlásí prostřednictvím třídních učitelů podle Vámi označených kroužků. Kapacita kroužků je omezena, takže budou žáci přihlášeni dle možností.