Výuka cizího jazyka

Jsme škola podporující výuku cizích jazyků od 1.ročníku. Posilujeme výuku cizích jazyků s možností výběru mezi anglickým a německým jazykem. Nabídka jazyků respektuje regionální polohu naší školy v blízkosti německých hranic. Na druhém stupni nabízíme výuku dalšího cizího jazyka v 7.- 9. ročníku.

Koncepce rozvoje cizích jazyků