Vedoucí školní jídelny

Jana Vosáhlová
tel: +420 487 883 851
e-mail: vedoucisj@zszakupy.cz

Dokumenty

Přihláška ke stravování

Řád školní jídelny

Moderní stravovací systém přináší následující možnosti:

 •  bezhotovostní platbu stravy (převodem z účtu nebo složenkou),
 •   identifikaci objednané stravy ve výdejním terminálu,
 •  objednávání obědů internetem,
 •  možnost kontroly počtu odebraných obědů internetem.

Pokud máte zájem se stravovat v naší školní jídelně proveďte následující kroky:

1. Všichni strávníci vyplní formulář „Přihláška ke stravování“ a odevzdají jej vedoucí školní jídelny. Pracovní doba vedoucí ŠJ je od 6:30 do 15:00 hodin.

2. Při odevzdání přihlášky obdrží strávníci čip za zálohu 115,- Kč (čip slouží pro identifikaci strávníka). Pomocí identifikačního čipu se žáci prokazují při odběru stravy. Případnou ztrátu čipu je potřeba ihned nahlásit vedoucí ŠJ, která výdej na tento čip zablokuje a tím zamezí jeho neoprávněnému použití. Strávník si potom zakoupí čip nový. Při navrácení neponičeného čipu vedoucí ŠJ bude zpětně vyplacena záloha.

3. Obědy se platí pouze bezhotovostní platbou tj. převodem z účtu nebo složenkou. Při placení složenkou dostane strávník ve škole zhruba 12. den v měsíci složenku na následující měsíc . Ústřižek zaplacené složenky je třeba předložit ve ŠJ ještě před začátkem nového měsíce, aby strávník dostal 1. pracovní den v měsíci oběd.

Ceny obědů od 1.9.2023

žáci ZŠ 7 - 10 let 36,00 Kč
žáci ZŠ 11 - 14 let 38,00 Kč
žáci ZŠ 15 - 18 let 41,00 Kč
důchodci stravují se v ŠJ (10%DPH); jídlonosiče (15%DPH) 83,00 Kč; 87,-Kč
cizí strávníci stravují se v ŠJ (10%DPH); jídlonosiče (15%DPH) 89,00 Kč; 93,-Kč
cizí strávníci So, Ne (10%DPH) 120,00 Kč

Ceny stravy v MŠ

MŠ 3 - 6 let 46,00 Kč
MŠ 7- 10 let 49,00 Kč

4. Strávníci, kteří budou platit obědy převodem z bankovních účtů, si sami zadají TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ na předepsanou zálohu (dle věkové kategorie) ve svém bankovním ústavu nejpozději do 20.dne v měsíci na následující měsíc. Kopii tohoto příkazu odevzdají vedoucí ŠJ. Přeplatky stravného budou zasílány na účet v měsíci červenec příslušného školního roku.

Zálohy pro jednotlivé věkové kategorie

MŠ 3 – 6 let 970,00 Kč
MŠ 7 – 10 let 1030,00 Kč
ZŠ 7 - 10 let 760,00 Kč
ZŠ 11 - 14 let 800,00 Kč
ZŠ 15 - 18 let 860,00 Kč

Údaje pro zadání trvalého příkazu k úhradě - stravné :

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
číslo účtu : 129731701/0300
konst.symbol : 0379
var.symbol : evidenční číslo strávníka - zadá vedoucí ŠJ (je napsáno na přihlášce ke stravování )
spec.symbol : 60231

5. Oběd lze odhlásit nejpozději do 14:00 hod. předešlého dne na www.strava.cz , příp. telefonicky - tel. 487 883 851, mob. 721 746 303. První den při nemoci je možno výjimečně dostat oběd do přinesených nádob. Podle § 119 školského zákona č. 561/2004 Sb. strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (z důvodu např. nemoci, prázdnin, ředitelského volna, apod.), nemají nárok na dotovaný oběd - a to ani děti, které např. v době prázdnin navštěvují školní družinu.
Dále je nutné obědy ODHLÁSIT - neodhlášený či neodebraný oběd bude strávníkovi účtován. O prázdninách jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

6. Přihlašování a odhlašování stravy na www.stava.cz. Přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoliv po celých 24 hodin denně, nejpozději do 14:00 hod. předešlého dne. Můžete využít i dalších doplňkových služeb:

 •  zaslání potvrzení Vaší objednávky
 •  zaslání zprávy o objednané a nevyzvednuté stravě souvisle v zadaném počtu dní (tím Vám připomeneme, že jste si zapomněli stravu odhlásit, nebo že Vaše dítě na objednané jídlo nechodí)
 •  zaslání zprávy o stavu Vašeho konta při poklesu pod stanovenou mez
 •  zaslání podrobného měsíčního vyúčtování 

Postup zřízení služby

Celý postup, jak si tuto službu u nás v jídelně zřídit, je velmi jednoduchý. Stačí se přihlásit na adrese www.strava.cz a doplnit údaje (číslo zařízení, uživatel – zjistíte u vedoucí ŠJ). Doplníte e-mailovou adresu, kam chcete zasílat zprávy a jaké všechny služby chcete využívat. Zvolené heslo zásadně nikomu neprozrazujte. Každý strávník si nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.

Upozornění : školní jídelna neposkytuje dietní stravu

INFORMACE O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Od 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které má umožnit jednoduchý přístup k nejdůležitějším informacím o potravině.

Tato nová právní úprava přináší stravovacím provozům, tj. i naší školní jídelně povinnost informovat strávníka o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (každý strávník se musí dozvědět, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují nějaké konkrétní alergeny).

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce pokrmů a potravin. Je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale není povinna brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti ( alergie ) jednotlivých strávníků. Při výrobě jídel to ani není možné. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na nějaký alergen.

Jakým způsobem bude naše jídelna informovat strávníka o obsahu alergenů v pokrmech?
Seznam očíslovaných alergenů bude vyvěšen na nástěnku ve školní jídelně vždy vedle aktuálního jídelníčku a za každým vypsaným pokrmem v jídelníčku budou číselně označeny alergeny, které daný pokrm obsahuje ( přítomné alergeny budou uvedeny slovem ,,obsahuje"). Stejným způsobem budou označeny alergeny v jídelníčku na těchto našich webových stránkách.

SEZNAM ALERGENŮ - publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

 • Č.1 OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK - .1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich.
 • Č.2 KORÝŠI a výrobky z nich
 • Č.3 VEJCE a výrobky z nich
 • Č.4 RYBY a výrobky z nich
 • Č.5 PODZEMNICE OLEJNÁ ( ARAŠÍDY ) a výrobky z nich
 • Č.6 SÓJOVÉ BOBY ( SÓJA ) a výrobky z nich
 • Č.7 MLÉKO a výrobky z něj
 • Č.8 SKOŘÁPKOVÉ PLODY 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy, 8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
 • Č.9 CELER a výrobky z něj
 • Č.10 HOŘČICE a výrobky z ní
 • Č.11 SEZAMOVÁ SEMENA ( SEZAM ) a výrobky z nich
 • Č.12 OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 • Č.13 VLČÍ BOB ( LUPINA ) a výrobky z něj
 • Č.14 MĚKKÝŠI a výrobky z nich