Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023:

Ve středu 6.4. se uskutečnil zápis dětí do 1.třid. K zápisu přišlo 41 předškoláčků, do 1.třídy bylo zapsáno 35 prvňáčků. Šest dětí prostřednictvím zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky.

Od 1. září 2022 budou otevřeny dvě 1. třídy.

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu. Pokud teprve na požadované posudky čekáte, doložte je škole co nejdříve po jejich obdržení.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2022/2023:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná)a území obce Bohatice.
2.  Žáci s místem trvalého pobytu na území obcí Velenice a Lindava. 
3.  Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme. 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023
ZŠZ - 01/22 žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 02/22 ANO
ZŠZ - 03/22 ANO
ZŠZ - 04/22 ANO
ZŠZ - 05/22 ANO
ZŠZ - 06/22 ANO
ZŠZ - 07/22 ANO
ZŠZ - 08/22 ANO
ZŠZ - 09/22 ANO
ZŠZ - 10/22 ANO
ZŠZ - 11/22 žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 12/22 ANO
ZŠZ - 13/22 ANO
ZŠZ - 14/22 ANO
ZŠZ - 15/22 žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 16/22 ANO
ZŠZ - 17/22 ANO
ZŠZ - 18/22 ANO
ZŠZ - 19/22 ANO
ZŠZ - 20/22 ANO
ZŠZ - 21/22 ANO
ZŠZ - 22/22 ANO
ZŠZ - 23/22 ANO
ZŠZ - 24/22 žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 25/22 ANO
ZŠZ - 26/22 ANO
ZŠZ - 27/22 ANO
ZŠZ - 28/22 ANO
ZŠZ - 29/22 ANO
ZŠZ - 30/22 ANO
ZŠZ - 31/22 ANO
ZŠZ - 32/22 ANO
ZŠZ - 33/22 ANO
ZŠZ - 34/22 ANO
ZŠZ - 35/22 žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 36/22 ANO
ZŠZ - 37/22 ANO
ZŠZ - 38/22 ANO
ZŠZ - 39/22 ANO
ZŠZ - 40/22 ANO
ZŠZ - 41/22 žádost o odklad povinné školní docházky