Výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022:

Na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Zákupy, příspěvková organizace bylo přijato celkem 30 dětí. Čtyři zákonní zástupci mají podanou žádost o odklad povinné školní docházky.
Od 1.9.2021 budou otevřeny dvě 1. třídy.

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.
O odklad povinné školní docházky písemně požádá zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2021. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude vydáno ředitelem školy v průběhu měsíců května a června 2021.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2021/2022:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
3. Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2. Počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme dle vývoje situace.

Výsledek zápisu do 1. tříd ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2021/2022
Registrační číslo žáka Přijat (a) k základnímu vzdělávání od 1.9.2021
ZŠZ - 01/21 ANO
ZŠZ - 02/21 NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 03/21 ANO
ZŠZ - 04/21 ANO
ZŠZ - 05/21 ANO
ZŠZ - 06/21 ANO
ZŠZ - 07/21 ANO
ZŠZ - 08/21 ANO
ZŠZ - 09/21 ANO
ZŠZ - 10/21 ANO
ZŠZ - 11/21 ANO
ZŠZ - 12/21 ANO
ZŠZ - 13/21 ANO
ZŠZ - 14/21 ANO
ZŠZ - 15/21 ANO
ZŠZ - 16/21 ANO
ZŠZ - 17/21 ANO
ZŠZ - 18/21 ANO
ZŠZ - 19/21 ANO
ZŠZ - 20/21 ANO
ZŠZ - 21/21 ANO
ZŠZ - 22/21 ANO
ZŠZ - 23/21 ANO
ZŠZ - 24/21 ANO
ZŠZ - 25/21 NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 26/21 ANO
ZŠZ - 27/21 ANO
ZŠZ - 28/21 ANO
ZŠZ - 29/21 ANO
ZŠZ - 30/21 ANO
ZŠZ - 31/21 ANO
ZŠZ - 32/21 ANO
ZŠZ - 33/21 NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 34/19 NE - žádost o odklad povinné školní docházky