Výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020:

Na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Zákupy, příspěvková organizace bylo přijato celkem 45 dětí. Čtyři zákonní zástupci mají podanou žádost o odklad povinné školní docházky.
Od 1.9.2019 budou otevřeny dvě 1. třídy.

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.
O odklad povinné školní docházky písemně požádá zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2019. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude vydáno ředitelem školy v průběhu měsíců května a června 2019.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2019/2020:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
3. Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2. Počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.

Rodiče budoucích prvňáčků budou pozváni v květnu 2019 na besedu s PhDr. Miroslavem Hudcem
z České Lípy a zároveň proběhne informativní schůzka s třídními učiteli.


 
Výsledek zápisu do 1. tříd ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2019/2020
Registrační číslo žáka Přijat (a) k základnímu vzdělávání od 1.9.2019
ZŠZ - 01/19 ANO
ZŠZ - 02/19 ANO
ZŠZ - 03/19 ANO
ZŠZ - 04/19 ANO
ZŠZ - 05/19 ANO
ZŠZ - 06/19 ANO
ZŠZ - 07/19 ANO
ZŠZ - 08/19 ANO
ZŠZ - 09/19 ANO
ZŠZ - 10/19 ANO
ZŠZ - 11/19 ANO
ZŠZ - 12/19 ANO
ZŠZ - 13/19 ANO
ZŠZ - 14/19 ANO
ZŠZ - 15/19 ANO
ZŠZ - 16/19 ANO
ZŠZ - 17/19 ANO
ZŠZ - 18/19 ANO
ZŠZ - 19/19 ANO
ZŠZ - 20/19 ANO
ZŠZ - 21/19 ANO
ZŠZ - 22/19 ANO
ZŠZ - 23/19 ANO
ZŠZ - 24/19 ANO
ZŠZ - 25/19 ANO
ZŠZ - 26/19 ANO
ZŠZ - 27/19 ANO
ZŠZ - 28/19 NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 29/19 ANO
ZŠZ - 30/19 ANO
ZŠZ - 31/19 ANO
ZŠZ - 32/19 ANO
ZŠZ - 33/19 ANO
ZŠZ - 34/19 ANO
ZŠZ - 35/19 ANO
ZŠZ - 36/19 ANO
ZŠZ - 37/19 ANO
ZŠZ - 38/19 ANO
ZŠZ - 39/19 ANO
ZŠZ - 40/19 ANO
ZŠZ - 41/19 ANO
ZŠZ - 42/19 ANO
ZŠZ - 43/19 ANO
ZŠZ - 44/19 ANO
ZŠZ - 45/19 ANO
ZŠZ - 46/19 ANO
ZŠZ - 47/19 NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 48/19 NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 49/19 NE - žádost o odklad povinné školní docházky