Moderní metody výuky

Moderní metody výuky jsou u nás samozřejmostí. Využíváme celou řadu efektivních metod:

 • projektové vyučování
 • čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • činnostní učení
 • kooperativní učení
 • skupinové učení

Comenia Script

Naše škola je jednou ze čtyřiceti vybraných základních škol v ČR, kde 1. září 2010 bylo zahájeno pokusné ověřování nového psacího písma Comenia Script. Šestnáct prvňáčků ve třídě 1.A pod vedením paní učitelky Marie Míchalové se nadšeně vrhlo na nácvik nového písma. Pilotáž probíhala dva roky a jejím cílem bylo v praxi ověřit možnost využití písma Comenia Script pro výuku psaní. K přihlášení do pilotáže nás vedl současný trend při psaní u našich žáků. Dnešní děti raději používají zjednodušené formy psaní a komunikace. Pokud nejsou nuceny psát psacím písmem, velmi rychle opustí složité spojované písmo a nahrazují jej písmem hůlkovým. Při rychlém zápisu se psací písmo některých dětí stává nečitelným, a proto raději volí čitelnější formy písma. Děti píšící Comenia Scriptem mají tu výhodu, že po nich písmo přečte skoro každý. A v tom vidíme kvalitu a funkci rukopisu, který by měl být srozumitelný mně samotnému (musím to po sobě přečíst) a ostatním, pro které je psaný text určen.

Po dvouletém ověřování MŠMT rozhodlo, že písmo Comenia Script může být využíváno jako alternativa ke klasickému psacímu písmu. V současné době naše škola nabízí tuto alternativu již desátým rokem.


Největší výhody písma Comenia Script vidíme :

 • V jednoduchých tvarech velkých písmen, kdy obzvláště složité barokní tahy současné písma v prak-tickém životě téměř nepoužíváme.
 • Ve volitelném napojování písmen. Napojováním se snižuje čitelnost písma. Oddělená písmena jsou čitelnější.
 • V zápisu diakritických znamének. Děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova.
 • Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou současné psací písmo opouštějí a stále častěji píší hůlkovým písmem.
 • To, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit výuku čtení a psaní. Děti se ne-musí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
 • Nácvik písma je rychlejší. Výuka psaní je ukončena již na konci druhého ročníku. Výuka psaní sou-časného psacího písma je ukončena až v ročníku třetím. Ušetřený čas se může využít k jiným, efektivněj-ším činnostem.
 • Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, jehož složitost může odvádět pozornost od obsahu.
 • Comenia Script má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což současné písmo nemá.
 • Písmo je velmi vhodné pro děti s poruchami učení..