Akce ve školním roce 2022/2023

SLAVNOSTNÍ INAUGURACE ŽP

V úterý 4.10.2022 jsme si my, parlamenťáci,  připravili svoji inauguraci. Naším cílem bylo uvítat nové a stále členy ŽP a podepsat parlamenťáckou smlouvu. Na tuto akci se přišli podívat rodiče, vedení města Zákupy v čele s panem starostou Radkem Lípou, vedení školy a učitelé. Clkem bylo jmenováno 51 členů (náš nový rekord)  pan starosta Radek Lípa nám řekl větu: „ KONEČNĚ VIDÍM PO DLOUHÉ DOBĚ SYMPATICKÝ PARLAMENT.“ To nás velmi potěšilo, stejně jako slova pana ředitele o naší bezvadné práci nebo jako vysoká účast rodičů a učitelů.
Celá akce se nám povedla a těšíme se na další.

za ŽP redaktorka Amálka Soušková

PŘESPÁVAČKA ŽP 2022

Ve dnech 9.-10.9. 2022 se uskutečnila tradiční zahajovací přespávačka Žákovského parlamentu.
Cílem této přespávačky bylo seznámit se s novými parlamenťáky, vytvořit nebo upevnit vztahy mezi parlamenťáky a samozřejmě volba předsedy Žákovského parlamentu. A víte, jak volby dopadly? No bylo to velmi těsné. Novou předsedkyní se stala Lilli Samková a jejími zástupkyněmi pak Týna Synková a Pavla Pelčáková. Přespávačka byla plná her, soutěží, práce a legrace – dokázali jsme třeba roztrhnout NEJOBLÍBENĚJŠÍ  ručník pana ředitele.
Doufám, že se přespávačka všem parlamenťákům líbila. Těšíme se na další.

za ŽP redaktorka Amálie Soušková

 

Akce ve školním roce 2021/2022

 

NOC S ANDERSENEM

Dne 21.4. 2022 se na naší škole uskutečnila po dlouhé koronavirové  pauze naše oblíbená akce Noc s Andersenem. Akce je určena pro žáky prvních až pátých tříd, kteří rádi čtou. Letošní téma bylo motivované  čarodějnicemi. Žáci plnili plno zábavných úkolů jako například: hledání týmu pomocí puzzle, vymýšlení jména pro tým, vaření lektvaru, hledání pokladu a mnoho dalších!! Večer žáci pátých tříd zorganizovali stezku odvahy pro mladší spolužáky, bylo to vážně strašidelné! Před spaním jsme koukali na večerníček jménem Malá čarodějnice. Ráno jsme měli vynikající snídani v naší jídelně a poté jsme se rozešli do tříd na vyučování. Věříme, že si všichni žáci přespávačku užili a doufáme, že se naši žáci budou nadále zapojovat do podobných akcí v příštích letech!

zapsala parlamenťačka Leonka Černá 9.B

CUKRÁRNIČKY

V úterý dne 19. dubna 2022 se konaly třídní schůzky. Pro rodiče bylo připraveno překvapení v podobě CUKRÁRNIČEK. Na každém patře školy byla zajištěna parlamenťáky malá cukrárnička  – Světová cukrárna, cukrárna U Soviček a cukrárna U koček. Rodiče si mohli objednat kávu, čaj a byly pro ně připraveny i zákusky. S výrobou zákusků nám tento rok pomáhaly obětavé kuchařky, které nám napekly buchty, abychom měli co nabízet rodičům na jejich nervy.
Ohlas rodičů byl velice kladný!!! Třídní schůzky se tak staly určitě příjemnějšími a ani tolik nebolel návrat domů s těmi našimi extra učebními výsledky.

za Žákovský parlament redaktorka Kristýna Synková 

ZÁKUPSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY

V době konání letošních Zimních OH se na naší škole uskutečnily ZÁKUPSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY. ŽP po celou dobu konání sledoval výsledky našich sportovců a seznamoval s nimi naše žáky pomocí hlášení ve školním rozhlase a zveřejněním na tablu ZOH. Také si každá třída vymyslela svůj fandící pokřik, kterým jsme každý den fandili olympionikům a posílali jim tak energii do jejich závodů. Při tělocviku jsme si zkoušeli různé olympijské sporty. Třídy vyráběly v rámci hodin výtvarné výchovy obrázky, „raškovky“ nebo dokonce celý zimní olympijský stadion. Tento model sportoviště byl umístěn na 1. patře. V jeden den jsme přišli do školy převlečeni za libovolný sport ze ZOH. Zapojilo se hodně tříd a všem se to moc líbilo. Akce skončila se skončením ZOH.

za ŽP zapsal Štěpánka Vávrová

VALENTÝNSKÁ POŠTA

V pátek 11.2.2022 se na naší škole uskutečnila  VALENTÝNSKÁ POŠTA. Žáci mihli od pondělí 7.2. do čtvrtka 10.2. psát valentýnská přáníčka. Na přáníčkách muselo být komu je přáníčko určeno a jeho třída. V pátek 11.2. se přáníčka rozdělila podle tříd a „Amorci“  - parlamenťáci je roznesli k jejich adresátům. Doufáme, že se  žákům akce líbila, a že ji budeme moci provozovat i nadále. A také, že příští rok se zapojí více žáků.

za ŽP zapsala Amálie Soušková

DEN BAREV

V úterý 26.10 se v rámci oslav výročí vzniku Československa a školního projektu www.Česko.cz uskutečnila další akce Žákovského parlamentu. Byl to Den barev.
Díky covidové pandemii nebylo možné projekt uskutečnit tak, jak jsme zvyklí - vyfotit se všichni pohromadě a vytvořit naši vlajku. Zvolili jsme jinou variantu.  Každá třída měla za úkol si vzít barvu české vlajky, kterou měli vybranou. Všichni žáci  1.stupeně ze tříd  A. měli bílou barvu, ze tříd B měli červenou barvu a celý 2. stupeň měl modrou barvu. Během dne náš fotograf nafotil všechny třídy a z nafocených fotek se udělala koláž české vlajky. Děti o výtvarných výchovách nebo o pracovních činnostech tvořily naučné plakáty k tomuto dni, které se potom vyvěsily po škole. Na plotě školy byly vyvěšeny české vlajky, které namalovaly děti.
 I přes těžkou covidovou dobu měla akce velký úspěch a účast. Den barev jsme si užili a těšíme se znovu na příští rok.

za žákovský parlament redaktorka Kristýna Synková 

TÝDEN ÚSMĚVŮ

V týdnu od 4.do 8.října se uskutečnila tradiční akce ŽP TÝDEN ÚSMĚVŮ. Touto akcí si připomínáme Světový den úsměvů, který se slaví 5. října.
Každé ráno jsme ve školním rozhlase četli citáty pro dobrou náladu a vtipy k zasmání. Vtipy si připravily jednotlivé třídy a my je hodnotili. Kromě toho byly po celé škole rozvěšeny karty s úsměvy a komu se zdálo, že se někdo neusmívá,  mohl mu úsměv věnovat.V úterý 5.října, kdy byl Světový den úsměvu,  se o velké přestávce mohli žáci vyfotit s úsměvnými rekvizitami ve  fotokoutku v místě setkávání. Naši fotografové se činili a vznikly krásné fotografie, které jsme zveřejnili na webových stránkách školy. Nezapomněli jsme ani na učitele. Každý  dostal placku s úsměvem a citátem  pro pozvednutí nálady.
Doufáme, že během tohoto týdne,  měl každý možnost se usmát a předat úsměvy mezi ostatní. Protože úsměv je to nejkrásnější, co si na sebe můžeme vzít.

za ŽP redaktorka Lilli Samková

PŘESPÁVAČKA ŽP

Ze čtvrtka 7.10. 2021 na pátek 8.10.2021 žákovský parlament uspořádal pro členy Žákovského parlamentu přespávačku.
Sešli jsme se v 18:00 ve školních šatnách, odkud jsme se přemístili do posluchárny školy. Na úvod jsme si zahráli seznamovací aktivity, kde jsme se poznávali s novými parlamenťáky a přivítali je  do našeho parlamentu. Hráli jsme různé hry na zapamatování jmen, na to, co kdo má rád… Po seznamovacích hrách jsme si napsali vlastnosti, jaké  by měl mít nebo neměl mít předseda. Takto jsme získali jména  5 kandidátů na předsedu. Členové žákovského parlamentu si zvolili předsedkyni žákovského parlamentu Leonku Černou. Ve 20:00 jsme se všichni přesunuli do školní tělocvičny, kde jsme hráli různé hry, kterými jsme upevňovali vztahy v našem parlamentu, vytvářeli pocity důvěry, podpory, spolupráce a propojení malých a velkých parlamenťáků.  Kolem 23:00 jsme aktivity ukončili a uložili se ke spánku. Budíček byl v 6:30, udělali jsme si hygienu a šli na snídani do školní jídelny. Po snídani jsme zhodnotili úspěšnost přespávačky.     
Přespávačka se povedla a stihlo se vše, co se stihnout mělo.

za žákovský parlament Kristýna Synková, redaktorka

PODZIMNÍ STEZKA

K příležitosti prvního podzimního dne 23.9. žákovský parlament opět připravil zábavnou a naučnou stezku směrem na Kamenický vrch.  
Start Podzimní stezky  se nacházel v Zákupech u dětského hřiště pod Kamenickým vrchem, cíl byl u kaple sv. Josefa. Stezka obsahovala 14 karet. Na každé kartě byly otázky, které souvisely s podzimem. Pokud se na všechny otázky odpovědělo správně, na konci stezky vyšla  tajenka, kterou jste mohli společně se svoji fotkou poslat na náš e-mail. Aby to nebylo jenom o přemýšlení, tak na každé kartě byl i úkol pohybový. A tak jste mohli cestou na „Kameničák“ vidět děti stát na jedné noze, sedět na bobku jako zajíčci, letět s křídly jako ptáčky, ukrývat se jako ježečci.  Zúčastnit se mohli menší děti, kterým s otázkami a úkoly mohli pomoci rodiče, ale i starší děti, které to zvládly samy.  Cílem této akce  bylo se hezky projít a něco nového se dozvědět, naučit a vnímat krásy podzimu.
Doufáme, že se stezka líbila a přinesla mnoho zábavy a ponaučení.

za ŽP Lilli Samková, redaktorka

Akce ve školním roce 2020/2021

ČARODĚJNICKÉ PUTOVÁNÍ

Ve dnech 30. dubna až 5. května 2021 se uskutečnilo Čarodějnické putování, které připravil Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy. Putování bylo inspirováno Jarní stezkou. Čarodějnickým putováním provedli čarodějnice Filoména a kocour Fousek, kteří pro nás připravili 14 úkolů, například: létání na koštěti a luštění kouzel... Splněním úkolů  jsme získávali písmena do tajenky. Po splnění všech úkolů vyšlo v tajence slovo "Filipojakubská". Filipojakubská noc je nocí čar a kouzel.

za ŽP Amálka Soušková, 4.B

JARNÍ STEZKA

Parlamenťáci připravili v nelehké době coronaviru, kdy jsme nesměli opouštět území své obce,  super vítání jara.Vymysleli deset úkolů, které souvisely s tématikou jara. Rodiče s dětmi měli možnost využít dvou tras. První trasa vedla od dětského hřiště na sídlišti a končila na  Kamenickém vrchu.  Druhá trasa byla v Božíkově, měla start u obchodu a cílem byl "Šiňdák". Malým dětem mohli pomoci s plněním úkolů rodiče, větší děti  to zvládaly určitě samy. Odměnou v cíli byla pěkná jarní básnička.

Ohlas byl velký a dětem i rodičům se vědomostní jarní  prochajda líbila.

za ŽP Marek Pačes, 9.A

VAJÍČKOVNÍK

I v tomto školním roce byly Velikonoce opět ve znamení pandemie Covid19. Abychom neprožívali smutné a opuštěné Velikonoce, vznikl před naší školou keř nazvaný VAJÍČKOVNÍK. Smyslem této akce, bylo nejenom si připomenout velikonoční tradice, ale i propojit žáky školy, občany města, aby doma vyrobili velikonoční kraslici a zavěsili ji na náš keř. Ohlasy byly veliké, lidé chodili a zavěšovali krásně  malovaná a ozdobená velikonoční vajíčka, fotografovali se.  Nejvíce nás potěšilo, že se nám podařilo zapojit do akce i seniory ze sídliště.
Všem, co se zapojili a svá vajíčka pověsili na Vajíčkovník,  moc děkujeme. 
My kolemjdoucí jsme pak mohli obdivovat jejich  krásu.

za žákovský parlament Míša Moníková 7.A 

DEN ÚSMĚVŮ

Jak připravit a zorganizovat TÝDEN ÚSMĚVŮ v covidové době?
Jak vyčarovat úsměv na tváři lidičkám v téhle těžké a nepříjemné COVID době?

Jedinou cestou byl náš staroušek rozhlas. Tím jsme zamezili osobním kontaktům,  ale zároveň jsme se mohli propojit  s celou školou. Parlamenťáci našli úsměvné citáty a vtípky. A každý den v týdnu od pondělí 5. října   do  pátku 9. října  jsme  je četli ve školním rozhlase. Téma bylo „ úsměv a radost". Snad náš přednes byl dobrý a mnohé z vás to pobavilo. Součástí akce také bylo každodenní předání roušky s úsměvem tomu, kdo úsměv potřeboval.

Doufáme, že budeme moci  brzy podniknout zase nějakou akcičku.

Vaši parlamenťáci

za ŽP Mára

Akce ve školním roce 2019/2020

„Jestli chcete hvězdy, odměňujte jednotlivce.

Jestli chcete týmové hráče, odměňte výsledek týmu.“

                                                                                     Michael Leboeuf
 

Nám v Žákovském parlamentu šlo především o vytvoření dobrého týmu, protože víme, že s dobrým týmem dosáhneme našich cílů.

A jaké cíle jsme měli v letošním roce?

Hlavně jsme chtěli zkusit nové akce ŽP. Potom jsme usilovali o co nejširší zapojení všech členů ŽP do naší činnosti a v neposlední řadě jsme usilovali o větší prezentaci ŽP zejména mezi žáky školy.

K dosažení našich cílů jsme uskutečnili tyto akce:

Přespávačka -  nový školní rok nemohl náš parlament odstartovat jinak než každoroční  přespávačkou.
Jejím hlavním úkolem bylo seznámit se s novými  členy z řad mladších spolužáků, sestavení plánu akcí na celý školní rok, samozřejmě volba předsedy a místopředsedy a rozdělení rolí pro dobrou práci ŽP. Každá správná přespávačka však musí vést ke stmelování, spolupráci, pomoci a poznávání sebe i druhých.
Týden úsměvů – jsme věnovali Světovému dni úsměvů (5.10.).    My jsme si tento den  užívali celý týden. Po škole byly rozmístěny samolepky se smajlíky a všichni žáci mohli smajlíka darovat žákům,  učitelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří nevypadali zrovna příliš radostně. Navíc jsme každý den začínali hlášením ve školním rozhlase, kde zazněl citát a vtip na každý den. Vyvrcholením akce bylo focení se škraboškami úsměvů, které proběhlo v místě setkávání. Touto akcí  se nám podařilo zlepšit náladu lidem kolem nás,  naučili jsme  se usmívat a rozdávat úsměvy a vykouzlili jsme  úsměvy na mnoha tvářích. A o to nám hlavně šlo. Úsměv totiž nic nestojí, ale zmůže mnoho.
Den barev – poslední den před podzimními prázdninami se jako každý rok konal „DEN BAREV“, kterým si naše škola pravidelně připomíná vznik samostatného Československa. Ten den se žáci jednotlivých tříd oblékli do barev naší státní vlajky. A protože nám i počasí přálo,  všichni jsme se o velké přestávce sešli před školou, kde jsme vytvořili „živou“ státní vlajku a společně jsme si zazpívali naši hymnu. A jelikož je to naše tradiční akce: „ Za rok všichni v červené, modré a bílé zase ahoj!“
 Bezpečnost hravě – tato akce proběhla jako akce na zakázku. Byli jsme opět osloveni panem starostou R. Lípou (je to již druhá naše bezpečnostní akce, o kterou nás pan starosta požádal), abychom upozornili žáky na nezbytnost dodržování bezpečnostních pravidel na silnicích. A tak tým parlamenťáků vymyslel 12 stanovišť s různými úkoly, které byly spojeny s dodržováním bezpečnostních pravidel na silnici. Stanoviště byla rozmístěna po celé naší škole.  Účastníci z řad všech žáků od 1. tříd   do 6. tříd si například  procvičili správné přednosti v jízdě, správné vybavení kola, kimovku s dopravními značkami, AZ kvíz o dopravě, jízdu zručnosti, pravidla první pomoci, znalost telefonních čísel, atd. Akce měla velký ohlas jak mezi soutěžícími, tak i mezi parlamenťáky, kteří prokázali obrovské organizační schopnosti, ale zároveň i oni museli prokázat dobrou znalost bezpečnostních pravidel. Celá akce proběhla pod záštitou Policie České republiky, která se také postarala o slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných dárků. Více informací naleznete i na webových stránkách  Policie České republiky:
https://www.policie.cz/clanek/bezpecnost-hrave-na-zakladni-skole-v-zakupech.aspx
Vánoční jarmark - nebyl vánočním jarmarkem, ale stal se Vánočním setkáním. Také se uskutečnilo v kulturním domě, také se konalo v rámci Zákupského adventu, ale mělo jinou podobu. Šlo o setkání s rodiči, veřejností v tvořivých dílničkách,  při koledách, tanci a  divadle. Samozřejmě, že nechybělo ani vánoční občerstvení.
 Návštěva hejtmana Libereckého kraje  Martina Půty  na naší škole = Hejtmanský den-  byla určitě vrcholem naší práce, pan hejtman projevil zájem o činnost právě našeho Žákovského parlamentu. A tak jsme mu představili náš malý a velký parlament, ukázali mu naši parlamenťárnu a školu. Pomocí prezentace jsme panu hejtmanovi  představili svou činnost a akce, které pořádáme na škole, v obci, ale i v rámci Konzultačního centra. Po prezentaci  následovala beseda naplněná otázkami kladenými panem hejtmanem nám parlamenťákům, ale i  otázkami kladenými námi panu hejtmanovi. A co nás překvapilo? Třeba to, že pan hejtman je velmi lidský a přátelský, že nám naslouchal, že se o nás zajímal, že nám dal pocit podpory a zájmu.  A na co jsme pyšní? Třeba na naše vystupování, na naši práci, na profesionalitu, s jakou jsme celé dopoledne zvládli, na občerstvení, se kterým nám tradičně pomohla šikovná maminka, na naši školu, ale i na našeho pana hejtmana.
Valentýnská pošta –   je každoroční akce ŽP oblíbená nejen žáky ale i učiteli. Proč? No proto, že každého  i v této počítačové době potěší, když dostane milou zprávu „Valentýnku“ v papírové podobě. Letošní Valentýnská pošta byla poslední akcí Žákovského parlamentu. Ale to jsme v té chvíli ještě nevěděli, že tomu tak bude a už se chystali na Ponožkový den, ten už jsme ale neuskutečnili.  
Obědy – je celoškolní akce, při které si jednotlivé třídy vybírají oběd, který jim paní kuchařky uvaří.  
Sbírka pro Medouška – nám bohužel skončila, protože Medoušek odešel do věčných lovišť.
Masopust – byla akce pořádaná městem Zákupy a náš Žákovský parlament pomohl zajistit velký počet masek z řad žáků, rodičů a učitelů. A tak masopustní průvod, který byl zároveň posledním rozloučením s naším zámeckým  medvědem Medouškem, byl nezvykle dlouhý právě díky propagaci parlamenťáků.
Ponožkový den – se neuskutečnil, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Den učitelů  – se neuskutečnil, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Noc s Andersenem – se neuskutečnila, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Krajské setkání ŽP Libereckého kraje  - se neuskutečnilo, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Cukrárničky – se neuskutečnily, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Mistrovství světa v led(t)ním hokeji – se neuskutečnilo, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Výlet do Prahy – se neuskutečnil, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.
Víčka – jsme sice začali sbírat, ale pak přišel COVID -19, takže ani tuto akci jsme nedokončili
Volby – se neuskutečnily, protože nastala zvláštní doba takzvaného COVIDU – 19 a nám žákům nastala distanční výuka.

Co napsat na závěr?

Je to zvláštní. Ale na jaký závěr? Parlamenťáci za sebou ještě závěr nemají, spousta akcí, na které se těšili, nebyla. Nevadí, příští rok je taky rok a snad bude lépe. Život a zdraví získal v našich očích novou hodnotu. Hodnotu ale měla i práce parlamenťáků. I přesto, že na svoje cíle měli mnohem méně času, splnili je. Nové akce byly. Abyly hnedtři. A měly obrovský ohlas na školei mimo školu. Bez zapojení všech parlamenťáků bychom tak náročné akce jako Bezpečnost hravě nebo Hejtmanský den nemohli nikdy zvládnout. A že se o našem parlamentu ví, víme, jinak by k nám pan hejtman nepřijel. A tak děkujeme Vám parlamenťákům za obrovské nasazení, chuť a odvahu pouštět se do nových věcí a odvahu dělat něco pro druhé. Děkujeme vedení školy za neustálou podporu. Děkujeme učitelům za schovívavost a zapojení se do našich akcí. Děkujeme všem našim podporovatelům a příznivcům z řad rodičů, bez Vás by nám to neklapalo. Děkujeme spolužákům za nápady a uznání naší práce. Děkujeme panu starostovi za důvěru, kterou má v náš Žákovský parlament.

A závěr? Držme si palce, abychom v novém školním roce mohli dokončit to, co jsme si naplánovali.

za ŽP koordinátorky

Jaroslava Neumannová, Pavla Vytisková  a Marcela Kopřivová

VALENTÝNSKÁ POŠTA

     V pátek 14. února,  na sv. Valentýna,  jsme uskutečnili každoroční  akci ŽP „Valentýnskou poštu". Již od pondělí 9. února byla v naší škole valentýnsky ozdobená schránka, do které mohli žáci naší školy dávat svá přáníčka. V pátek  pak  parlamenťáci, vždy dvojice mladší a starší parlamenťák, přáníčka roznesli do jednotlivých tříd. Sami parlamenťáci vytvořili přáníčka pro zaměstnance školy, která jim byla  v pátek předána s malou čokoládičkou Merci.
     Ohlas této akce byl velice pozitivní, proto ji uspořádáme i příští rok.
redaktor ŽP Mára Pačes

HEJTMANSKÝ DEN NA ZŠ a MŠ ZÁKUPY

      V pátek 17.ledna 2020 navštívil naší školu pan hejtman Martin Půta, kterého při návštěvě naší školy doprovodil  i náš pan starosta Radek Lípa a místostarosta Jaroslav Hajdů.

       Uvítali jsme je v aule školy, odkud je zástupci ŽP odvedli k vedení školy a potom na druhé patro, kde už na ně čekal malý parlament. Uvítací slovo zvládla Amálka ze III. B a odvedla je do své třídy, kde panu hejtmanovi představila práci ve třídě třeťáků. Poté všichni zamířili do parlamenťárny, kde už byl připravený i velký parlament. Tady se ujal slova předseda ŽP Míra a rychlým kladením otázek a odpovědí představil žákovský parlament. Pak následovala další krátká prohlídka školy – třída I.B, místo setkávání, třída IX. a třída VI.B. V této třídě pak proběhla hlavní část návštěvy. Parlamenťáci pomocí prezentace představili svou činnost a akce, které pořádají na škole, v obci, ale i v rámci Konzultačního centra. Po prezentaci, do které se zapojili téměř všichni parlamenťáci, následovala beseda naplněná otázkami kladenými panem hejtmanem či otázkami pro pana hejtmana. A tak jsme se například dozvěděli, že velmi rád čte, že má rád zimu, že rád sportuje – cyklistika, jak se stal hejtmanem, co mu dělá radost, co ho naopak trápí a že třeba rád chodí do zvířecích útulků. Při loučení pan hejtman předal velmi pěkné dárky, které nás potěšily.

        A co nás překvapilo? Třeba to, že pan hejtman je velmi lidský a přátelský, že nám naslouchal, že se o nás zajímal, že nám dal pocit podpory a zájmu.

        A na co jsme pyšní? Třeba na naše vystupování, na naši práci, na profesionalitu, s jakou jsme celé dopoledne zvládli, na občerstvení, se kterým nám tradičně pomohla šikovná maminka, na naši školu, ale i na našeho pana hejtmana.

za ŽP redaktor Mára Pačes

BEZPEČNOST HRAVĚ

    Ve čtvrtek 2. listopadu jsme uspořádali akci s dopravní tématikou BEZPEČNOST HRAVĚ“. O uskutečnění této akce nás požádal starosta  Ing. Radek Lípa. Celá akce probíhala také ve spolupráci s Policií  ČR. Pan Markl, který pracuje u dopravní policie, chtěl,  aby se znovu upozornilo na důležitost dodržování bezpečnosti na silnicích.

      Tým parlamenťáků zajistil dvanáct stanovišť, kde se musely provádět různé úkoly, které byly spojeny s dodržováním bezpečnostních pravidel na silnici. Stanoviště byla rozmístěna po celé naší škole.  Účastníci akce si například  procvičili správné dání přednosti na křižovatkách (pravidlo pravé ruky), jak má vypadat výbava jízdního kola, zahráli si speciální policejní pexeso, vyzkoušeli si  Kimovku, ve které si museli zapamatovat, co nejvíce dopravních značek, AZ kvíz o dopravě, jízdu zručnosti, pravidla první pomoci, znalost telefonních čísel, atd.  Akce se zúčastnili žáci od prvních do šestých tříd. Odměnu dostal každý účastník, první tři týmy měly odměnu o něco bohatší.

       Akce měla velký ohlas jak mezi soutěžícími, tak i mezi parlamenťáky, kteří prokázali obrovské organizační schopnosti, ale zároveň i oni museli prokázat dobrou znalost bezpečnostních pravidel. A určitě na tuto problematiku navážeme zase příští rok.

Více informací naleznete i na webových stránkách  Policie České republiky:
https://www.policie.cz/clanek/bezpecnost-hrave-na-zakladni-skole-v-zakupech.aspx

redaktor ŽP Mára Pačes

DEN BAREV
     Poslední den před podzimními prázdninami se jako každý rok konal „DEN BAREV“, kterým si naše škola pravidelně připomíná vznik samostatné Československé republiky. 28. října naše krásná země oslavila již 101. narozeniny. Ten den (25.10.) se jednotlivé třídy (nebo spíš my – žáci) oblékly do barev naší státní vlajky – červené, modré a bílé. A protože nám i počasí přálo, na říjen panovalo neobvyklé teplo, všichni jsme se o velké přestávce sešli před školou, kde jsme vytvořili „živou“ státní vlajku a společně jsme si zazpívali naši hymnu. Na kytaru nás doprovodila paní učitelka Bartošová.

      Takže za rok všichni v červené, modré a bílé zase ahoj!

                                                                     za ŽP Pavla Pelčáková

TÝDEN ÚSMĚVŮ
     Tento týden jsme věnovali Světovému dni úsměvů, který se slaví  5. října.
     My jsme si tento den  užívali celý týden. Po škole byly rozmístěny plakáty se smajlíky a všichni žáci mohli smajlíka darovat žákům,  učitelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří nevypadali zrovna příliš radostně . Každý den začal vyhlášením  citátu na téma ÚSMĚV např. " Čistota je půl zdraví, ale úsměv je zdraví celé" a vtipu po zasmání.  V pátek se v Místě setkávání mohli žáci vyfotit se škraboškami úsměvů . Tuto možnost měli každou přestávku.       
     Snad jsme každému touto akcí zlepšili náladu, naučili je se usmívat a rozdávat úsměvy a vykouzlili úsměvy na jejich tvářích,  ale i na tvářích  obdarovaných. A o to nám hlavně šlo. Úsměv totiž nic nestojí, ale zmůže mnoho.
redaktor ŽP Mára Pačes

PŘESPÁVAČKA 2019

     Nový školní rok nemohl náš parlament odstartovat jinak než každoroční  přespávačkou, která se uskutečnila ze čtvrtka 12. září na pátek 13. září.
     Na programu bylo hodně bodů. Nejprve jsme se seznámili s novými členy pomocí různých her. Také jsme sestavili plán akcí na celý nový školní rok. Pak došlo na volbu předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen Míra Žížala. Se stejným počtem bodů skončily na postu místopředsedkyně Áďa Rýdlová a Terka Pilousová. Pak jsme se rozdělili do týmů a šli jsme do tělocvičny, kde jsme prováděli různé herní aktivity na stmelování, spolupráci, pomoc a poznávání sebe i druhých. Po večerce jsme šli spát. Ráno na nás čekala snídaně v jídelně a úklid všech potřebných věcí z předchozího dne. A vydali jsme se na vyučování.
     Přespávačka se vydařila, což se úplně nedá napsat o vyučování. Naštěstí k nám byli učitelé shovívaví a pomohli nám překonat dlouhý 24hodinový zápřah.
redaktor ŽP Mára Pačes

Akce ve školním roce 2018/2019

CUKRÁRNIČKY

     V úterý dne 16. dubna 2019 se konaly třídní schůzky. Pro rodiče bylo připraveno překvapení v podobě CUKRÁRNIČEK. Na každém patře školy, byla zajištěna parlamenťáky malá cukrárnička  – Světová cukrárna, cukrárna  U veselého stromu nebo cukrárna U Macha a Šebestové.  Rodiče si mohli objednat kávu, čaj a byly pro ně připraveny i zákusky. S výrobou zákusků opět lehce pomáhali obětaví a parlamenťákům naklonění rodiče, ale letos zabodovaly i samotné třídy, které v rámci výuky napekly a připravily dortíčky, mufínky, koláčky a další sladkůstky. Byly to třídy: II.A, IV. A, IV.B, V.B, VII.A. Všem třídám ještě jednou moc děkujeme, zrovna tak i jejich pí učitelkám.
     Ohlas rodičů byl velice kladný!!! Třídní schůzky se tak staly určitě příjemnějšími a ani tolik nebolel návrat domů s těmi našimi extra učebními výsledky.
P.S. Nesmíme zapomenout poděkovat našim maminkám, viďte pí Pelčáková a pí Slámová.
za ŽP Mára Pačes

DEN UČITELŮ aneb KOMENSKÝ BY MĚL RADOST

     S přípravou na oslavu Dne učitelů jsme začali již před dvěma týdny. Vybírali jsme vhodný citát k svátku našich učitelů. Tento citát jsme pak využili na výrobu placek pro učitele. Musím říci, že nám to dalo hodně zabrat.
     Na čtvrtek   28. března jsme ještě zakoupili kytičky, letos to byly žluté gerbery.
     V očekávaném dni jsme se rozdělili do tří skupin - po dvou členech parlamenťáků - a ke každé skupině dorazil v určitý čas fotograf. Celou akci začali Míra s Eliškou hlášením ve školním rozhlase a po něm vyrazili jako první na předání k vedení školy. Dále se dle rozpisu pokračovalo do jednotlivých tříd, kde jsme dárky předávali, jak učitelům, tak asistentům. V plánu nastal trošku chaos, protože nějací učitelé nebyli ve škole. Takže se pokračovalo i v pátek 29. Předání kytiček a přání proběhlo i v mateřské školce.
     Akcička se povedla!!!!!!!!Snad jsme na nikoho nezapomněli [:-)]
za ŽP Marek Pačes, redaktor

VALENTÝNSKÁ POŠTA

Jako každoročně, tak i letos  parlament'áci uspořádali akci "VALENTÝN".
     Všichni mohli vytvořit „Valentýnky“ a dát je do schránky, která byla umístěna ve druhém patře naší školy. Parlamentáci vyrobili valentýnská přáníčka pro všechny zaměstnance školy a přiložili k nim překvapení v podobě čokoládky. 14. února vybraní parlamenťáci většinou ve dvojicích začali roznášet „Valentýnky“  po celé škole. Reakce žáků  byly radostné. O velké přestávce si mohli žáci prvního stupně zastřílet z luku pod kontrolou Amorka - jakožto symbolem lásky - srdce prostřelené lukem... Učitelé i ostatní zaměstnanci školy byli mile potěšeni přáničky, která obsahovala výstižný citát.
    Celá akce byla hodnocena velmi kladně.
za ŽP Mára Pačes

VÁNOČNÍ JARMARK
     Letos stejně jako každý rok se uskutečnil vánoční jarmark. Konal se v sobotu 1. prosince 2018 v kulturním domě v Zákupech a byl součástí Adventních oslav v našem městě.  V pátek 30. listopadu vybraní parlamenťáci pomáhali
s odvozem výrobků ze školy do kulturního domu, rozmístili stoly pro jednotlivé třídy, roznosili krabice s výrobky, nazdobili stromeček, nazvučili vstupní prostor v KD.  V sobotu odpoledne vše  vypuklo. Účast byla veliká. Plno tříd zaznamenalo letos vysoké obnosy  z prodeje. Neúčastnily se pouze třídy, ale třeba i  kroužky  např. "včelák". Vánoční atmosféru jarmarku doplnily koledy, občerstvení v podobě horkého čaje, kávy a sladkých či slaných dobrot.
     Po skončení jarmarku Advent pokrčoval na náměstí Svobody,  kde vystoupil pěvecký sbor Zákupáček a došlo  ke slavnostnímu rozsvícení stromečku.
     Děkujeme všem, kteří navštívili náš jarmark. Část obdržených peněz byla poslána na Vánoční koncerty ČT.
za ŽP Marek Pačes

VÝSTAVA  100 LET ČR
     Žákovský parlament uspořádal ve škole výstavu, kterou jsme mohli vytvořit díky rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, kteří nám zapůjčili své ,,RETRO´´ věci, které jsme vybírali na prvních třídních schůzkách. Rodiče a příbuzní žáků nám donesli spoustu věcí,  a tak bylo jednoduché na 1. patře vytvořit zajímavou a bohatou výstavu, kterou mohl každý z nás kdykoli během měsíců září až listopad navštívit. Mohli jsme tam vidět např. saně, gramofon, psací stroj, fotoaparát, lyže, porcelánové nádobí, gramofonové desky, cep, lopatu a spoustu dalších zajímavých předmětů. Všechny předměty byly vystaveny jako hádanky, takže jsme mohli tipovat jejich využití. Výstava měla velký ohlas a moc se líbila. Každý si vše prohlédl a vyzkoušel, třeba razítko, kopíráky atd. Výstava se nám tedy povedla a my bychom chtěli všem, co nám půjčili své cenné předměty poděkovat. Děkujeme.
P.S. Takhle hezky, vtipně, hravě a naučně jsme slavili 100let republiky.
za ŽP Eliška Bímová

DEN BAREV aneb SLAVÍME 100 LET REPUBLIKY
 Dne 26. října proběhla akce žákovského parlamentu jménem „Den barev“ jako gratulace ke 100. výročí založení Československé republiky. Tato akce je pořádána každý rok, ale tento rok bylo co slavit. Zástupci jednotlivých tříd si vylosovali barvu, kterou tato třída bude mít na sobě. Bylo vylosováno 6 bílých, 6 červených a 4 modré skupiny. V pátek 26.10. byly děti oblečeny v jednotlivých barvách, ale našly se i děti, co tričko bohužel neměly. Když jsme se všichni sešli před malou tělocvičnou, parlamenťáci začali rozdělovat děti podle barev, abychom utvořili vlajku České republiky. Když jsme se srovnali, tak nás pan ředitel nafotil ze všech stran a také jsme si zazpívali českou státní hymnu. Zúčastnili se i učitelé. Tato akce se žákovskému parlamentu velice podařila a měla dobrý ohlas. Někteří učitelé toho využili a uspořádali soutěž o to, kdo bude mít více věcí. 
za ŽP Marek Pačes, redaktor    

PROŽITKOVÝ KURZ PRO ČLENY ŽP
Ve čtvrtek 11.10. a v pátek 12.10. byl na naší škole realizován prožitkový kurz pro členy ŽP. Na prožitkovém kurzu se žáci ŽP učili spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávali, prohlubovali své vztahy a hlavně zjistili, že společně dokážou víc, než by čekali. Čekala je řada hravých úkolů, které vyžadovaly spolupráci. Po uskutečnění každé aktivity lektoři s dětmi reflektovali, co kdo pro skupinu udělal, co přispělo k dosažení cíle nebo naopak, co by udělali příště jinak. Žáci zjistili, že úspěšnost spolupráce závisí výhradně na nich a tím získávají důležitou zkušenost s prožitkem osobní i kolektivní odpovědnosti.

INAUGURACE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Inaugurace žákovského parlamentu proběhla ve čtvrtek 13. září 2018 v posluchárně  naší škole. Pozváni byli parlamenťáci, jejich rodiče a sourozenci, učitelé, pan ředitel a pan starosta. Pro rodiče bylo přichystáno malé občerstvení.
Úvodní slovo měla paní učitelka Kopřivová, která všechny přivítala. Pak následoval náš pozdrav. O tom, co jsme dělali předešlé roky, informoval Míra Žížala a Pavlínka Pelčáková. Jejich slova byla doprovázena i počítačovou prezentací. Poté si všichni zvolení parlamenťáci šli pro své smlouvy k panu řediteli Mgr. Č. Kopřivovi či k panu starostovi Ing. R. Lípovi. Paní učitelka Neumannová přednesla vyplývající práva a povinnosti ze strany školy a Eliška Kohoutová, naše předsedkyně, přednesla povinnosti a práva parlamenťáků. Ke konci jsme vyzvali rodiče ke hře, která se týkala zdravení - jaké způsoby máme, známe, používáme.......Zeptali jsem se rodičů, který pozdrav byl pro ně nejpříjemnější. Názory byly různé. Dost rodičů zvolilo propojení všech možností.
Na závěr nemohl chybět náš pozdrav!!!!!
V Zákupech dne 18. 9. 2018, redaktor: Mára Pačes, 7.A

PŘESPÁVAČKA ŽP
V pátek 7. září 2018 se uskutečnila v naší škole opět super přespávačka  žákovského parlamentu. Mezi sebe jsme přivítali nové členy!!!! Seznámení nás všech trvalo celkem dlouho.  Bohužel mezi nás nepřišli zvolení kandidáti z devátého ročníku, ihned se totiž práce v parlamentu vzdali.
Abychom procitli, zahráli jsme si ledolamku. A ledy opravdu roztály!!!!A nám to začalo i svěže myslet. Probrali jsme, co všechno v tomto školním roce chceme uskutečnit.  Rozdělili jsme si  funkce.  Zvolili jsme předsedkyni /Eliška Kohoutová/ a místopředsedkyni /Áďa Rýdlová/.  První plánovanou akcí bude inaugurace.
Vyspali jsme se do růžova a ráno jsme se rozešli, většina z nás se pak potkala na Zákupských slavnostech…
V Zákupech 18. 9. 2018, redaktor: Mára Pačes, 7.A

Dát se dohromady je jen začátek.
Držet pospolu je pokrok.
Pracovat společně je úspěch.
 A čas věnovaný pomoci ostatním je daleko lepší než pouhé dávání.

       Těmito myšlenkami  se náš ŽP řídil po celé dva roky práce. Našim parlamenťákům skončilo jejich dvouleté volební období, a tak se nabízí malé ohlédnutí.
A co se nám tedy podařilo a co se naopak nepodařilo?

Přespávačka -  nás opět nastartovala do nového období, zvolili jsme si nového předsedu, rozdělili si role, naplánovali si akce a hlavně jsme zapracovali na vytvoření týmu s novými členy
Návštěva Senátu ČR   - patří k těm akcím, které se nám nezdařily a to proto, že jsme si nedokázali pohlídat termín odevzdání prezentace, naše chyba, ale chybami se také učíme
Dnem barev – jsme tradičně přispěli k oslavě státního svátku vzniku ČSR, kdy organizujeme sestavení z těl spolužáků  naší státní vlajku.
Knihovničky – byl náš nový nápad. Akce spočívala ve spolupráci s rodiči naší školy, kteří přišli na třídní schůzky nejenom zjistit, jak se daří jejich ratolestem, ale zároveň nám přinesli knihy, které už doma zabírají místo, ale začínajícím čtenářům či dětem, které nemají možnost číst vlastní knihy, mohou pomoci vytvářet vztah ke čtení a rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. A tak parlamenťáci  knihy vybírali, třídili, uklízeli.  Také vytvořili jednoduchá pravidla půjčování knih.
Obědy – byla naše další nová akce. Každý měsíc jsme losovali dvě třídy s jejich návrhy na oběd v daném měsíci. A tak nám paní kuchařky vařily podle našich chutí a nápadů. Děkujeme.
Sbírka pro Medouška – a ještě do třetice, další nová akce. Nápad vzešel od mladičké Parlamenťačky, která přišla s návrhem sbírky pro našeho zámeckého medvěda Medouška. A tak jsme sbírali suché pečivo, jablka, med a pomáhali tak zvířecímu symbolu města Zákupy. Děkujeme za nápad a jedné mamince  parlamenťačky  za pravidelný odvoz na zámek.
Vánoční jarmark – jsme opět uspořádali ve spolupráci s městem Zákupy za obrovské podpory učitelů a rodičů, kromě prodeje rozmanitých  a zajímavých vánočních výrobků žáků jsme zajistili i velmi chutné občerstvení, vzpomeňme na křehounké kremrolky od nejmenované maminky
Vánoční koncerty České televize  - finanční výtěžek z Vánočního jarmarku jsme znovu odeslali těm, kteří ho potřebují nejvíce, vždyť pomáhat je tak snadné
Výjezdní pracovní zasedání – zorganizování tohoto setkání bylo velmi komplikované, a to proto, že vypukla chřipková epidemie. A tak jsme nakonec vyjeli (vyšli) do naší MŠ, která nám ochotně nabídla zázemí. Čas společně strávený jsme hlavně věnovali naladění se do další práce, upevnění týmu a rozdělení si plánovaných akcí pro další pololetí
Valentýnská pošta – se letos obzvlášť vydařila a stává se pevnou tradicí na naší škole, dopísky zaláskovaným, kamarádům,  pedagogům roznášeli naši amorci vyšperkovaní amorovými šípy. Amorci nezapomněli ani na přátelská objetí kamarádů, kteří, jsou příliš nenápadní, abychom je blíže poznali
Ponožkový den – 21.3. jsme si všichni, kteří si uvědomujeme a respektujeme odlišnosti mezi lidmi, oblékli na každou nohu jinou ponožku. Tato akce probíhá na podporu lidí s Downovým syndromem. Barevné ponožky otočené patami k sobě symbolizují svým tvarem příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Žáci žákovského parlamentu si připravili pro žáky krátkou prezentaci, ve které zjednodušeným způsobem vysvětlili, o co vlastně jde. 
Den učitelů  – byla opravdu vydařená akce, kterou ocenili všichni pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Všechny jsme totiž obešli a všem předali námi vyrobené „placky“ s typickými hláškami našich učitelů a  malou kytičku za peníze, které jsme si sami vydělali. Ve školním rozhlase jsme připomněli svátek učitelů hlášením z naší vlastní tvorby. Učitelé byli nadšeni a spolužáky jsme motivovali k vlastním přáním našim učitelů. To se vážně povedlo.
Noc s Andersenem – letos připravili parlamenťáci pro začínající malé čtenáře úkoly z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, a tak jsme kreslili, dramatizovali, pekli dort, vyráběli pejsky a kočičky, četli, kamarádili se, pomáhali si navzájem, no a samozřejmě spali
Krajská setkání ŽP Libereckého kraje  - byla v letošním roce těžištěm naší práce. Jako Konzultační centrum pro ŽP v Libereckém kraji jsme se podíleli na třech krajských  setkáních. První se uskutečnilo na podzim 2017 a bylo věnováno práci koordinátorů ŽP. Druhé krajské setkání už bylo určeno žákům a společně jsme se věnovali tématu plánování projektů. Třetí krajské setkání se uskutečnilo na jaře 2018 a bylo zaměřené na metodickou podporu správného vedení schůzek ŽP.     I zde jsme zažili slova chvály a obdivu na adresu našeho ŽP. Jak příjemné, ale zároveň velmi zavazující. Všechna krajská setkání jsme spoluorganizovali se ZŠ a MŠ Raspenava, která je v Libereckém kraji naším partnerem.
Cukrárničky – proběhly podruhé a měly stejný ohlas jako minulý školní rok. Na každém patře jsme měli připravené cukrárničky s malým pohoštěním pro rodiče, kteří přišli na třídní schůzky. Letos jsme se hodně sami podíleli na pečení sladkostí. A tak děkujeme paní učitelkám, které byly ochotné v rámci pracovních činností péci. Samozřejmě, že se našla maminka, která nás neustále podporuje a zase nám skvěle napekla. Celá akce je poděkováním rodičům za jejich starostlivost a zájem o nás děti.  
Sbírka předmětů pro výstavu ke 100. výročí vzniku ČSR – to bychom ani nebyli my, abychom zase něco nevymysleli, a to byste zase nebyli vy rodiče, abyste nás nepodpořili. A tak jsme během třídních schůzek vybírali předměty k připomenutí stoletého vývoje naší republiky. Děkujeme za předměty a na výstavu se těšte v září 2018.
Mistrovství světa v led(t)ním hokeji – tato sportovní akce se bohužel neuskutečnila, protože pověřený tým lidí, nedokázal včas zajistit vhodný termín, a tak jim nepoděkujeme  a příště budeme v plánování pohotovější
Výlet do Prahy – byl velkou odměnou za práci. Navštívili jsme Jump Arénu a letiště Václava Havla. Taky musíme poděkovat městu Zákupy za nemalý sponzorský dar – zaplacení autobusu do Prahy. Jinak v Praze bylo blaze.
Víčka – jsme také sbírali a za část obdržených  financí  jsme pořídili na jednotlivá patra naší školy knihovničky na přestávky, což byla také akce ŽP. Co uděláme se zbytkem financí o tom rozhodne nově zvolený parlament. A taky děkujeme tatínkovi parlamenťáka za ochotu odvážet víčka do sběrny.
Volby – pro novou nastupující generaci parlamenťáků.  zorganizoval tým   mladších  parlamenťáků.  Výsledky voleb jsme zveřejnili ve vitríně školy. Nově zvoleným parlamenťákům gratulujeme a přejeme jim, aby dokázali navázat na dobrou práci našich parlamenťáků.

Co napsat na závěr?

Snad jen to, že to malé ohlédnutí za minulým rokem, není vůbec malé. Je to obrovský kus práce, kterou zvládnou žáci naší školy, pro sebe, pro spolužáky, pro školu, pro město.  Možná, že všechno není dokonalé, ale děláme to rádi a s chutí. Ale, že to děláme dobře, o tom svědčí zájem ze strany žáků, ze strany vedení školy, ve kterém máme velkou oporu, bez které by to určitě nešlo, zájem ze strany města, které v našem kraji úspěšně reprezentujeme,  zájem ze strany rodičů, kteří nás nejen podporují, ale sami se i zapojují do naší parlamenťácké práce.  A tak všem děkujeme, děkujeme, děkujeme.

                                                                                                                                                                    za ŽP koordinátorky

                                                                                                             Jaroslava Neumannová, Pavla Vytisková  a Marcela Kopřivová