Přijímací řízení na SŠ

$article->head

V úterý 8.2.2021 převzali vycházející žáci naší školy přihlášky na střední školy. Doma doplní kódy a názvy oborů, podpisy své a zákonného zástupce. Přihlášky je třeba odeslat do 1.března 2021 na vybrané střední školy poštou (doporučeně!), nebo dopravit osobně. Je vhodné přiložit kopie diplomů z úspěšně absolvovaných soutěží nebo předmětových olympiád. Po odevzdání přihlášek Vás budou střední školy kontaktovat.

Dne 9. března 2021 dostanou všichni vycházející žáci Zápisový lístek. Je třeba jej uschovat. Odevzdává se na školu, na kterou se žáci po přijímacím řízení rozhodnou jít studovat.

S dotazy se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Květu Kňobortovou, knobortova@zszakupy.cz.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 12.02.2021
Ročník: 2020-2021