Informace k provozu školy od 8.2. do 14.2.2021

$article->head

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8.ÚNORA DO 14.ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že vzhledem knepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR a provoz škol až do 14.2.2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud.

Základní škola

 • Prezenční výuka probíhá v 1. a 2. třídách.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Zadávání úkolů při distanční výuce bude probíhat POUZE přes informační systém „Bakalář“ a platformu Misrosoft Teams.
 • On-line výuku budeme uskutečňovat prostřednictvím Misrosoft Teams dle rozvrhu, který je platný od 4.1.2021. Rozvrh je zveřejněn i na webových stránkách školy.
 • Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu, škola zajišťuje vytištění a distribuci domácích úkolů. 
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka 1. - 2. tříd probíhá v homogenních skupinách - kolektivy tříd se nijak neslučují ani neprolínají.
 • Vstup zdravých žáků do budovy školy bude umožněn již v 6:30 hodin pro účastníky ŠD, pro ostatní v 7:15 hodin vchodem do šaten. Tímto vchodem vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.
 • Žáci a zaměstnanci základní školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. V provozu budou 4 oddělení ŠD od 6:30 do 16:30 hodin.

1. oddělení - 1.A: paní vychovatelka Petra Bursová (tel. 487 883 859)
2. oddělení - 2.A: paní vychovatelka Attilia Častulíková (tel. 487 883 858)
3. oddělení - 1.B: paní vychovatelka Klára Tomková (tel. 487 883 847)
4. oddělení - 2.B: paní vychovatelka Michaela Moníková - Zemanová (mob. 727 897 414)

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci 1. a 2. tříd mají obědy od pondělí 8. února 2021 přihlášené.
Všem žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen.

Kroužky - všechny zájmové kroužky jsou do odvolání zrušeny.

Provoz a používání sportovišť – je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy (pronájem tělocvičen a posilovny).

 

Mateřská škola

 • Obě mateřské školy jsou v provozu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 01.02.2021
Ročník: 2020-2021