INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021

$article->head

Vláda ve čtvrtek 29.4.2021 v odpoledních hodinách schválila otevření MŠ a 2. stupně základních škol od pondělí 3. 5. 2021 v Libereckém kraji. Provoz školy bude probíhat následujícím způsobem.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021

Mateřská škola

 • provoz bude probíhat standardním způsobem, tj. bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a bez roušek.

Základní škola

I. stupeň ZŠ

 • Rotace probíhá po týdnech beze změn.
 • Testuje se pouze v pondělí, nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • Tělesná výchova může probíhat ve venkovních prostorách, za dodržení podmínek stanovených MZ (bez roušek).
 • Zpěv je zakázán.
 • Během pobytu ve škole stále platí pro žáky povinnost nosit zdravotnické (chirurgické) roušky.

II. stupeň ZŠ

 • Prezenční výuka je povolena v režimu rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
 • V týdnu od 3.5. do 7.5. se budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B.
 • V týdnu od 10.5. do 14.5. se budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
 • Prezenční vzdělávání probíhá dle standardního rozvrhu.
 • Rrozvrh distanční výuky dozná drobných změn (informují Vás třídní učitelé) .
 • V dalších týdnech budou třídy pokračovat v daných rotacích, týden prezenční výuky x týden distanční výuky.
 • Škole je uložena povinnost testovat žáky II. stupně 2x týdně Ag testy, v naší škole v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy (testy „Singclean“).
 • Tělesná výchova může probíhat ve venkovních prostorách, za dodržení podmínek stanovených MZ (bez roušek).
 • Je zakázán zpěv.
 • Pro žáky na distanční výuce pokračuje možnost zažádat si o individuální konzultaci s učitelem. Přítomen může být i zákonný zástupce žáka.
 • V týdnu s distanční výukou pokračují skupinové konzultace pro vybrané žáky.
 • Během pobytu ve škole platí pro žáky povinnost nosit zdravotnické (chirurgické) roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) do prostor školy je možný pouze v důvodných případech a to tak, aby byl minimalizován styk se žáky. Žádáme rodiče, aby do školy bez předchozí domluvy nechodili a veškeré záležitosti řešili nejprve přes systém Bakaláři nebo telefonicky. Vstup je povolen pouze s respirátorem typu FFP2.
 • Budeme dodržovat všechna daná hygienická opatření včetně častého větrání.

Školní družina

 • Pokračuje v provozu beze změn.

Školní jídelna

 • Žáci - strávníci, kteří se zúčastní prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny. V případě nemoci si nezapomeňte obědy odhlásit.
 • Všem žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen. V případě zájmu o odběr obědů si musí žák oběd opětovně přihlásit. Žáci mají možnost oběd odebrat do jídlonosičů v době od 11:30 do 12:00 hod.. Do jídelny žáci vstupují vchodem z terasy.

Testování

 • I. stupeň – dodržujeme zavedený systém s tím, že se ruší testování ve čtvrtek.
 • II. stupeň - žáci se testují po příchodu do školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek, ráno před vyučováním v čase 7:30 – 7:50, ve třídách, kde mají první vyučovací hodinu, pod dohledem třídních učitelů.
 • Žáci, kteří nestihnou termín testování se ohlásí v kanceláři školy a budou testováni u malé tělocvičny za dohledu pověřeného zaměstnance školy.
 • K testování se může dostavit žák pouze, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Žáci nemohou být k testování nuceni, jejich neúčast nebude nijak sankciována, nemohou se ale zúčastnit prezenční výuky (jejich neúčast bude omluvena).
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře).
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Žáci se mohou testovat i vlastními testy. Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Vždy je nutné schválení ředitelem školy.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací, skupinových však ano.
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách ZDE .

Postup po testování

 • Pokud bude antigenní test negativní, žák se může zúčastnit vzdělávání.
 • Pokud bude antigenní test pozitivní, žák odchází do izolační místností (škola v tomto případě vždy telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu).
 • Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, odchází domů pouze pozitivní žák a musí se následně objednat na konfirmační PCR test, do té doby nebude docházet do školy.
 • Pokud bude pozitivní test ve čtvrtek (pouze II. stupeň), odchází domů celá třída a počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka.
 • Pokud se nákaza potvrdí, následující postup určí KHS. Přehledný postup při výsledcích testů posílám v diagramu v příloze.

Veškeré informace naleznete na: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi .

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím Bakalářů, e-mailu, nebo na telefonech 487 883 841 (ŘŠ), 487 883 844 (ZŘŠ I.st.), 487 883 857 (ZŘŠ II.st.), 487 883 843 (sekretariát).

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 30.04.2021
Ročník: 2020-2021