Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

$article->head

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Bohužel se nevyhneme preventivním protiepidemickým opatřením a všichni zahájíme školní rok s rouškami (žáci) a respirátory (dospělí).

Slavnostní přivítání prvňáčků

- proběhne na zahradě školy, kde budou prvňáčci s rodiči přivítáni v 8:00 hodin panem starostou, vedením školy a třídními učitelkami. V případě nepříznivého počasí přesuneme akci do školní jídelny. Ukončení prvního dne ve škole předpokládáme v 9:15 hodin.

Žáci 2. až 9. ročníku

- zahájí školní rok ve svých třídách, škola bude otevřena od 7:15 hodin. Vyučování začíná v 7:55 hodin. Ve středu 1.9. absolvují žáci 2 vyučovací hodiny, během kterých dostanou informace k zahájení školního roku.

Přihlašování do školní družiny 

- probíhá již od středy 25.8.2021. Žáky je možné osobně přihlásit do školní družiny v době od 8:00 do 15:00 hodin (vedoucí ŠD, Attila Častulíková – 487 883 858).

Stravování ve školní jídelně

V provozu je také školní jídelna, kde můžete v čase od 8:00 do 15:00 přihlásit své dítě ke školnímu stravování (vedoucí ŠJ, Jana Vosáhlová – 487 883 851, mob. 721 746 303).

Testování

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy Genrui.
 • Žáci 1. ročníku budou testováni v termínech: 2. září, 6. září a 9. září.
 • Žáci 2. – 9. ročníku budou testováni v termínech: 1. září, 6. září a 9. září.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování, může se účastnit výuky za přísnějších režimových opatření:
  • bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu, dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
 • Žákům 1. – 3. ročníku je umožněna v případě potřeby asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). V takovém případě proběhne testování v šatnách u tělocvičny v době 7:15 – 7:45 hodin. V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován v družině.
 • Po ukončení screeningového testování dojde k vyhodnocení výsledků a stanovení dalšího postupu.

Obecně platí pro chod škol manuál MŠMT: Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid 19, provoz a testování (viz příloha).

Konkrétní postupy školy naleznete v Směrnici ředitele školy k organizaci a zabezpečení provozu školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 (viz příloha).

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 25.08.2021
Ročník: 2020-2021