Tři králové

Tři králové

6.1. chodí TŘI KRÁLOVÉ. A tak jsme se nejdříve zaposlouchali do příběhu o třech mudrcích a potom jsme zhlédli příběh ze seriálu Chaloupka na vršku – Jak to bylo na tři krále. Protože jsme se písničku učili již před Vánoci, tak jsme si ji společně zvesela zazpívali.

Následovalo vyrábění tří králů a výtvory nám dělají radost před třídou.

Také jsme si vysvětlili, co znamená nápis na domě: K+B+M+. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+ s udáním letopočtu. V Česku obvykle K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Připojené fotografie

Autor: Mgr. Kateřina Řehořková
Publikováno: 06.01.2022
Třída: 1.A