TRIPARTITNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČ - ŽÁK - UČITEL

$article->head

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA I. STUPNI

TRIÁDY = TRIPARTITNÍ SCHŮZKY RODIČ – ŽÁK - UČITEL

Co jsou to triády aneb tripartitní třídní schůzky?

Třídní schůzky jsou místem, kde se setkávají světy školy a rodiny. Tripartita je nový typ třídních schůzek, který plní funkci plánovací, reflektivní a prorůstovou pro dané dítě.

Tri = trojstranné jednání tří stran = rodič, učitel žák.

Cílem tripartitních schůzek je dát prostor rozhovoru nad učením. “Jak na tom dítě je”, se rodič na tripartitní schůzce dozvídá od samotného dítěte. Je na něm, aby rodičům prezentovalo a zhodnotilo svou práci. Učitel pak jeho sebehodnocení reflektuje, proto je přítomný.

V tomto menším uskupení je vytvořen prostor pro dané dítě, kterého se schůzka týká především. Pro rodiče je to čas, kdy může vidět své dítě z jiného úhlu, než ho zná z domu. Pro učitele na I. stupni je to čas pojmenovat spolu s dítětem, rodičem problém a najít cestu k řešení tohoto problému.

Triády se na I. stupni uskuteční ve dnech 22.11. – 24.11.2022. Časový rozpis triád zákonní zástupci naleznou na MS Teams své třídy, kde se zapíší na termín schůzky dle vlastního výběru do pátku 18.11.2022.

Třídní schůzky na II. stupni proběhnou klasickou formou od 17:00 hodin.

 

Autor: Mgr. Jaroslava Neumannová
Publikováno: 22.11.2022
Ročník: 2022-2023