Testování 22. a 29. listopadu 2021

$article->head

INFORMACE K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to ve všech školách zapsaných do školského rejstříku.

Informace k samotnému testování ve škole:
• Testování z nařízení vlády proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.

• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí, nebo první den příchodu do školy (pokud není žák v pondělí přítomen).

• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (testy SEJOY).

• Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

• Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, nebo při činnosti jejíž charakter to neumožňuje). Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.

• Žáky otestujeme ráno před vyučováním v kmenových třídách pod dohledem třídních učitelů. Žákům 1.- 3. tříd bude opět umožněno testovat se za přítomnosti rodičů v prostoru u šaten tělocvičny.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 16.11.2021
Ročník: 2021-2022