Seznamovací pobyt šestých tříd

$article->head

Seznamovací pobyt se letos uskutečnil oproti minulým letům poněkud netradičně na školní ubytovně. Protože  nám do "šestek" přibylo celkem sedm nových žáků z Brniště, bylo fajn poznat se i mimo školní lavice. Počasí k nám bylo více než shovívavé, a tak jsme mohli věnovat obě dopoledne vycházkám po okolí. V pondělí odpoledne jsme si zasoutěžili pod pozorným dohledem učitelů z druhého stupně a prověřili svou fyzickou i intelektuální zdatnost. Večer jsme strávili velmi příjemně u ohýnku ve společnosti paní učitelky Olšarové a Řehořkové. Třešničkou na dortu bylo loutkové divadlo s plyšáky, které si děti pro své bývalé třídní připravily. 
Mnoho úspěchů na 2. stupni dětem přejí paní učitelky Heráková a Pánková 
 

Připojené fotografie

Autor: Mgr. Dagmar Heráková
Publikováno: 12.09.2021
Ročník: 2021-2022