Pokračujeme v distančním vzdělávání

$article->head

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 30. října 2020 prodloužila nouzový stav do 20. listopadu 2020. Vzhledem k nouzovému stavu platí pro naší školu následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění – zůstávají v provozu.

Výuka na 1. a 2. stupni ZŠ

 • Výuka bude i nadále, tj. od 2.11.2020 do odvolání, probíhat distančním způsobem.
 • Distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se žáci distančního vzdělávání neúčastní, musí být jejich absence řádně omluvena třídnímu učiteli tak, jak je uvedeno ve školním řádu.
 • Při distanční výuce jsou žáci hodnoceni dle pravidel ve školním řádu.
 • Zadávání úkolů probíhá přes informační systém „Bakaláři“ a platformu „Misrosoft Teams“. Konkrétní problémy s přihlašováním řešte se svými třídními učiteli.
 • Všechny zadané úkoly jsou umísťovány i na Google disk – „Škola Online“, odkaz najdete na: https://www.zszakupy.cz/ , nebo ZDE
 • On-line výuka bude nadále probíhat prostřednictvím „Misrosoft Teams“ dle rozvrhu, který jsme od 2.11.2020 upravili – došlo k navýšení počtu hodin. Rozvrh najdete taktéž na webových stránkách školy nebo ZDE.
 • Protože nevíme, jak dlouho bude realizována výuka žáků distančním způsobem, budou žákům zadávány práce také z výchov, pracovních činností a volitelných předmětů. Podle délky uzavření školy rozhodnou vyučující těchto předmětů o odevzdávání prací pro možné hodnocení na konci I. pololetí.
 • Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu, škola zajistí vytištění a distribuci domácích úkolů. 

Ošetřovné

Školní družina

 • Školní družina má do odvolání přerušen provoz.

Zájmová činnost

 • Zájmová činnost do odvolání nefunguje.

Ministrem školství byl sice naznačen plán postupného návratu žáků do školních lavic, ale bez konkrétních termínů. Ty budou oznámeny až koncem příštího týdne.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci při vzdělávání našich žáků a přeji pevné zdraví nám všem.

S pozdravem Mgr. Čestmír Kopřiva

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 01.11.2020
Ročník: 2020-2021