Obědy pro děti zdarma

$article->head

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN se sídlem v Praze.  Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobě špatná, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Pomoc je poskytována prostřednictvím naší školy celkem 18 žákům a celková výše dotace pro tento školní rok je 80 454,- Kč. Naše škola je zapojena do projektu Obědy pro děti pátým rokem.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 27.09.2018
Ročník: 2018-2019