Navýšení kapacity MŠ

$article->head

Obec zajistila dostatek míst pro děti v mateřské škole

V rámci zápisu do mateřské školy (MŠ) pro školní rok 2022/2023, který proběhl 3.5.2022, vydala škola 10 rozhodnutí o nepřijetí. Stávající kapacita MŠ (100 dětí) tak již nepostačuje požadavkům rodičů o umístění dětí do MŠ. Zájem o umístění dětí do MŠ v Zákupech má trvale stoupající tendenci. V Zákupech a okolních obcích je prováděna výstavba rodinných domů, a proto se předpokládá, že zájem o umístění dětí do MŠ ještě poroste. Zájem o umísťování dětí do MŠ v Zákupech mají i nedaleké obce Velenice a Bohatice, jelikož děti z těchto obcí pokračují v Zákupech v základním vzdělávání.

Vedení města i školy si samozřejmě uvědomuje potřebu rodičů malých dětí umístit děti v MŠ a umožnit tak v této finančně nejisté a náročné době matkám návrat po mateřské dovolené do zaměstnání.

Z těchto důvodů vedení města zajistilo stavebními úpravami v objektu č.p. 521 v Nových Zákupech rozšíření prostor MŠ a ve zrychleném správním řízení byla navýšena kapacity MŠ ve školském rejstříku o 25 míst. V MŠ v Nových Zákupech tak budou v provozu od 1.9.2022 místo jedné, dvě kompletně vybavené třídy.

Jsme velmi rádi, že se pro školní rok 2022/2023 podařilo umístit do MŠ všechny děti zákupských rodičů, kteří mají o tuto službu zájem. Chápeme to jako jeden z velmi důležitých bodů pro spokojený a klidný život ve městě.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 25.08.2022
Ročník: 2021-2022