Matematická soutěž Pangea

$article->head

Žáci naší školy se zapojili do matematické soutěže s názvem Pangea, které se účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice.  Soutěž Pangea vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v různých životních situacích. Úlohy byly mimo jiné ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Žáci zaznamenávali odpovědi online na školních počítačích.

V kategorii 4.tříd se mezi 9 tisíci žáky v první pětistovce umístil Artur Kuc (zároveň 14.místo v kraji), úspěšnými řešiteli byli i Robert Olšar (18.místo v kraji) a Jakub Lalák (34. místo v kraji).

V kategorii 5.tříd se mezi 10 tisíci matematiky umístili v první tisícovce Lukáš Pavelka (21.místo v kraji), Pavla Pelčáková (24.místo v kraji) a Ondřej Kopas (26.místo v kraji).

Adam Jan Kollert z 8.třídy byl 32. v kraji.

Gratulujeme a děkujeme i ostatním žákům, kteří se nebáli pustit se do boje s matematikou. Na naší škole byla tato soutěž premiérou a určitě se zúčastníme i v tomto školním roce.

Připojené fotografie

Autor: Mgr. Kateřina Řehořková
Publikováno: 08.10.2020
Ročník: 2020-2021