Informace k provozu ZŠ a MŠ Zákupy od 18.11.2020

$article->head

Vážení rodiče,

dle informací, které jste již jistě zaznamenali v médiích, se žáci 1. a 2. tříd vracejí od středy 18. listopadu 2020 k běžné výuce ve třídách. Zveřejňujeme informace k provozu naší školy.

Informace k provozu ZŠ a MŠ Zákupy od 18.11.2020

Základní škola

 • Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole, vyučuje se dle rozvrhu platného od 1.9.2020.
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách - kolektivy tříd se nijak neslučují (ani ve školní družině).
 • Vstup zdravých žáků do budovy školy bude umožněn již v 6:30 hod. pro účastníky ŠD, pro ostatní v 7:15 hod. vchodem do šaten.
 • Žáci se v prostoru šaten budou pohybovat jednotlivě, je zakázáno se v šatnách zdržovat.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák  umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Vyučující zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor.
 • Žáci a zaměstnanci základní školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Školní družina

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. V provozu budou 4 oddělení ŠD od 6:30 do 16:30 hodin.

1. oddělení - 1.A: paní vychovatelka Petra Bursová (tel. 487 883 859)
2. oddělení - 2.A: paní vychovatelka Attilia Častulíková (tel. 487 883 858)
3. oddělení - 1.B: paní vychovatelka Kateřina Heřmanová (tel. 487 883 847)
4. oddělení - 2.B: paní vychovatelka Michaela Moníková Zemanová (mob. 727 897 414)

Školní jídelna

 • Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci 1. a 2. tříd mají obědy od středy 18. listopadu přihlášené.

Mateřská škola

 • Provoz obou mateřských škol je zachován jako doposud.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce.
Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 12.11.2020
Ročník: 2020-2021