Charitativní projekt „Obědy pro děti“

$article->head

Charitativní projekt „Obědy pro děti“ je jedním z projektů společnosti WOMEN FOR WOMEN.

Cílem projektu je pomoci žákům základní školy, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách. Díky projektu tak děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků - právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí.

Základní škola získala od společnosti WOMEN FOR WOMEN finanční dar výši 277 032,-Kč, který jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 38 žáků ve školním roce 2022/2023 a to v období od 1.9. 2022 do 30.6.2023.

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 26.08.2022
Ročník: 2021-2022