Ceník služeb

Pronájem malé tělocvičny

1 hodina 190 Kč ( TJ Zákupy 120 Kč; tenis, badmington, nohejbal 120 Kč) )
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem sportovní haly

1 hodina 360 Kč ( TJ Zákupy 200 Kč; tenis, badmington, nohejbal 200 Kč )
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem hřiště s UMT

1 hodina 50 Kč (šatny a umývárny + 60 Kč)

V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem stadionu

volejbalové kurty 50 Kč/h
fotbalové hřiště 500 Kč/h
Pro oddíl kopané TJ Zákupy 9500 Kč za jedno čtvrtletí kalendářního roku.
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Ubytování - ubytovna

1 den 195 Kč/osoba

Ubytování ve škole

1 den 75 Kč/osoba
 

Pronájem promítacího sálu

1 hodina 60 Kč
 

Pronájem počítačové učebny

1 hodina 100 Kč
 
Pro vzdělávací akce cena dohodou.
 

Školní jídelna

pronájem jídelny 100 Kč/h
pronájem kuchyně 250 Kč/h
 

Poplatky vybírá správce ubytovny a sportovního areálu, vedoucí ŠJ a účetní ZŠ.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.