Nabídka testování IQ

$article->head

Ve spolupráci se společností Mensa nabízíme testování IQ. Mezinárodně uznávaný standardizovaný test je rozdělen na tři věkové kategorie (5-8, 9-13 14+). Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají. Samotný test trvá v rozmezí 20-40 minut podle věkové kategorie. Potvrzení o absolvování testu s udaným IQ má mezinárodní platnost a je důvěrné. Informaci o výsledku dostane pouze zákonný zástupce poštou do dvou týdnů od testování nebo emailem v případě, že tuto variantu rodič potvrdí při elektronickém přihlašování.

Testování se uskuteční na naší škole v pondělí 14. ledna 2019, a to za snížený poplatek 150,-.

Letáčky pro rodiče obsahují přihlášku se souhlasem zákonného zástupce a zároveň odkaz pro vyplnění elektronické přihlášky. Tyto letáčky budou předány všem dětem naší školy. V případě zájmu o testování doneste vyplněné přihlášky paní učitelce Olšarové do 3.B . Platba proběhne v den testování oproti dokladu o zaplacení.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 03.12.2018
Ročník: 2018-2019