6.B

Zprávy ze třídy 6.B - třídní učitelka: Mgr. Dagmar Heráková

Seznamovací pobyt ve Sloupu v Čechách 18.-20. září 2017

Začátkem jeseně letošní vyskytla se na panství Sloupském převzácná návštěva. Oko vaše spatřiti mohlo čtyři družiny pážat ze Zákup a okolí. Byv hradní pánem, jal jsem se sledovati pečlivě počínání jejich a prohlašuji na svou čest:

Tato pážata jsou vynikající původem svým, což pověstí rodovou a erbem doložili. Bez bázně a hany vrhali se do práce a úkolů jim svěřených: Listinu ouřední perem sepsali. Pečeť vlastní vyrobili. Kratochvíli podvečerní sobě obstarati dokázali. Znalosti zevrubné o rodu našem i dějepravě národní projevili. Panství celé křížem krážem prochodili a v závěru vynikající kus dramatický sehráli.

Se zalíbením sledoval jsem toto počínání jejich a ježto nucen jsem panství mně tak milé opustiti, rozhodl jsem z moci své pážata tato vynikající do služby povolat: Jmenovací listinu k hradu nechal jsem písařem svým vyhotoviti a jim glejt tento předati. Věřímť i já bohu, že budou hrad tento spravovati moudře a v čase budoucím mými spojenci budou - ocitnuv se v nouzi, vojsko své vezmou a na pomoc k Lužici mně potáhnou.

L. P. 2017 Mikeš Pancíř ze Smojna (v zastoupení paní učitelky Herákové a Pánkové) 

 

Zahájení školního roku 2017/2018

4. září se novopečení šesťáci poprvé setkali po prázdninách. Jako náhradu za kamarády, kteří odešli na víceleté gymnázium, se přivítali s Markétou a Davidem z Brniště. Markétka naši školu zhodnotila po pár dnech takto:


„Do školy v Zákupech jsem přestoupila ze ZŠ Brniště, kde se vyučuje jen od 1. do 5. třídy. Ve škole Zákupy se mi líbí zábavný přístup k učivu, žákovský parlament a třídy si volí svého předsedu, místopředsedu, nástěnkáře a někde i reportéra. Škola Zákupy má však spoustu tříd a tak občas nevím kam jít, ale moje kamarádky mi se vším pomůžou.
Učitelé jsou milí a hodní, ale také občas přísní. Myslím si, že se tu hodně věcí naučím.“


Všem žákům přeji úspěšný školní rok plný zážitků a nových přátelství. DH
 

Zprávy ze třídy 5. B - třídní učitelka: Mgr. Marcela Kopřivová 

 

Literární soutěž VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE
Žáci 5.B se zúčastnili literární soutěže „Všude dobře, doma nejlépe.“. Tuto soutěž vyhlásila Městská knihovna Jablonné v Podještědí ve spolupráci s Mikroregionem Ralsko. Z naší třídy se do této soutěže zapojilo celkem 7 žáků – Anna Lochmanová, Adéla Měchurová, Adéla Nussbaumerová, Andrea Šimková, Adéla Řehořková, Zuzana Řehořková a Ondra Sláma.
A jak se nám dařilo? Absolutní vítězkou celé soutěže se stala Adélka Řehořková se svou prací „ Všude dobře, doma nejlíp aneb Jak Ťapka do světa vyrazil.“ Zvláštní Čestná uznání pak ještě obdrželi: Ondřej Sláma s prací „Všude dobře, doma nejlíp aneb Jak se mění rčení…“ A rčení si pozměnil na: „ Zkušenosti cenné, být doma cennější.“ Druhé Čestné uznání získala Zuzanka Řehořková s prací „Všude dobře, doma nejlíp aneb Jak Agátka cestovala.“
Všem oceněným gratuluji a ostatním děkuji za pěkné a milé příběhy. Marcela Kopřivová

 

Všude dobře, doma nejlíp aneb Jak Ťapka do světa vyrazil
Jmenuji se Ťapka, žiji u Adélky a Zuzanky v Zákupech. Jsem zvědavý a hravý pejsek shi-tzu. Rád s nimi dovádím, hrajeme si s míčem nebo se mi holky schovávají a já je hledám. Také honím kočky, když se zatoulají na naši zahradu. Často chodíme na procházky, ale ze všeho nejvíc miluji drbání.
Ale jednoho dne jsem zatoužil po něčem jiném. Vyběhl jsem ven, podlezl jsem bránu a vydal jsem se na výpravu. Myslel jsem si, že objevím ještě něco lepšího. První den jsem se setkal s rodinou, která si mě k sobě hned vzala. Dostal jsem okamžitě baštu, hráli si se mnou, ale scházelo mi drbání na bříšku od mých holek. Děti mě občas zatahaly za ucho nebo za ocas, a tak jsem si po pár dnech řekl, že „zvednu kotvy!“ Neměl jsem však štěstí a narazil jsem na rozzuřeného vořecha, který se potuloval po městě. Vrhl se na mě a já jsem uskočil do silnice, kde se na mě řítilo něco obrovského. Zřejmě to byl přerostlý příbuzný od té věci, co má panička na dvorku. Najednou jsem se ocitl v náručí staré paní, která si mě odnesla domů. Dávala mi samé dobroty, ale protože už byla stará, nemohla si se mnou hrát na schovávanou, kterou mám hrozně rád. Zanedlouho přišla k babičce na návštěvu její vnoučata a ta si mě odnesla s sebou domů. Konečně jsem si zahrál svoji oblíbenou hru s míčem, ale tentokrát mi scházely pamlsky.
O týden později se mi v noci zdál sen. Běhal jsem s Adélkou a Zuzkou na dvoře, hráli jsme na schovku, holky mi házely míček. Vzbudil jsem se a bylo mi smutno. A tak jsem se pomazlil s dětmi a vyrazil jsem na cestu domů. Vedl mě instinkt. Čím blíž jsem byl k domovu, tím rychleji jsem běžel. A už jsem viděl náš dům. Podplazil jsem se pod bránou a uviděl jsem holky, jak smutně sedí na zahradě. Skočil jsem jim do náruče. To bylo radosti. Málem mě umačkaly k smrti. A já zjistil, že VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP.

Adělka Řehořková
 

Robinsonáda aneb rozloučení s pátou třídou
Na Robinsonádu jsme vyrazili v pondělí 29.5.2017 a užívali jsme si ji do pátku 2.6.2017. Jejím úkolem bylo si užít začátek léta, promíchat kamarády, naučit se spoustu nových věcí, samostatně řešit vzniklé problémy, spolupracovat za každé situace a hlavně rozloučit se s pěti roky na prvním stupni, se spolužáky a i s našimi paní učitelkami. Vše se odehrávalo v Lučanech nad Nisou v chatě Lučanka, která nám byla útočištěm pro naše výpravy za Robinsonem. Celých pět dní jsme si hráli na Robinsona. Stavěli jsme si v lese obydlí z klacků, listí, kamenů, vyrobili jsme si vlastní oděv – tričko, sami si uvařili buřtguláš a museli jsme přežít v lese i s jeho nebezpečími stejně jako Robinson. A tak jsme ztroskotali, seznamovali se s ostrovem, hledali kamarády a třeba i Pátka, snažili jsme se být spolu a taky jsme se vrátili zpět domů. A to všechno jsme poznávali pomocí spousty her, turnajů, výletů, soutěží a zábavy. Každý dobře splněný úkol nám přinesl dílky mapy, podle které jsme putovali za pokladem. Den dětí 1.6. jsme navíc oslavili v Harrachově, kde jsme navštívili sklárnu, bobovou dráhu a lanovku na Čertovu horu. Byla to paráda.
Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků, zkušeností a nových dovedností. A jak psali moji spolužáci naše Robinsonáda byla: legrační, úžasná, nezapomenutelná, zajímavá, zábavná, zážitková, hledací, akční, neodpočinková, suprová, luxusní, turistická, krátká. Tyto úžasné zážitky obstaraly paní učitelky: Marcela Kopřivová neboli Bystrá liška, Marie Míchalová neboli Kulhavý pirát, Jaroslava Neumannová neboli Bambusová tyčka. Moc je chválíme a děkujeme za těch 5 krásných dní, byly jste prostě super. P.S. Nesmíme ale zapomenout poděkovat tomu, kdo stál v pozadí naší Robinsonády, tomu, kdo nám umožnil tento týden prožít, tomu, kdo přispěl obrovským sponzorským darem, tomu, kdo některým z nás umožnil zažít mnoho věci poprvé. Díky pane Jaromíre Lochmane.
za 5. třídy Andrea Šimková z 5.B
 

 

PODĚKOVÁNÍ

Milí rodiče, milí žáci,
Vám všem patří moje poděkování za veškerou pomoc s vánočními akcemi.
Děkuji za vřelou pomoc s Vánočním jarmarkem. Pomohli jste nám jak s výrobky, tak i s organizací jarmarku. Díky Vám všem se nám podařilo prodat zboží v celkové částce 5 751Kč.
Děkuji za taneční a pěvecké vystoupení v Domově důchodců.
Děkuji za podporu při Adventní přespávačce, kdy jste v tomto často hektickém čase zvládli připravit a zabalit Vaše děti na přespávačku. V leckterých rodinách to bylo opravdu velmi organizačně náročné. Vím to a děkuji.
Také velmi děkuji a oceňuji Vaši podporu při zajištění Mikulášské nadílky na zámku.
V závěru mi dovolte Vám všem popřát klidné a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2015, ve kterém i nadále budu počítat s Vaší přízní a pomocí.
 

Beseda v prvouce

Dne 18. 1. 2013 přišel do zákupské školy na besedu k prvňáčkům pan starosta Zákup Radek Lípa. Při prvouce probíráme s dětmi zimní tematiku, a proto jsme uvítali, že byl ochotný dětem vyprávět o zvířatech v zimě. Děti se dozvěděly o přezimujících sýkorkách, vrabcích a kosech, jaká mají krmítka, kam je vhodné je umístit, jakou potravu můžou lidé ptáčkům dávat. Přinesl i ukázku lojové koule různými druhy semínek. Řekl jim, jaká ptáčkům hrozí nebezpečí při nesprávně zvolené potravě. vyprávěl také o srnkách, divokých prasatech a zajících, jejich potravě a krmelcích. Díky interaktivní tabuli a internetu si děti všechna zvířátka, ptáčky a jejich krmítka prohlédly a pan starosta jim vše ukazoval a vysvětloval. Jeho vyprávění bylo poutavé, děti byly pozornými posluchači a také se zapojily do diskuse různými příběhy a dotazy.
 

Fotogalerie naší třídy