1.B

Zprávy ze třídy 1.B

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Tak takhle to začalo.
V pondělí 4.9. 2017 nám námořníčkům, kteří se nalodili na loď jménem I.B. začala dlouhá devítiletá plavba školní docházkou. Na loď se nalodilo 14 námořníků, které přišli v první den plavby vyprovodit rodiče i prarodiče.
S rodiči jsme stihli již dvě setkání. To první bylo hned v úterý 5.9., na kterém jsme se domlouvali, jak pomůžeme námořníkům k bezproblémovému nalodění. Druhým setkáním byla oficiální třídní schůzka, na které jsme hodnotili první měsíc ve škole.
11.9. nás žáci deváté třídy pasovali na právoplatné prvňáčky naší školy. Moc děkujeme třídě IX.A pod vedením pí učitelky Klimentové. Tato akce se jim moc vydařila.
Zhlédli jsme divadelní představení na ekologické téma třídění odpadů.
Ve středu 20.9. jsme vyjeli do Sloupu v Čechách na Dračí výpravu, na které jsme upevňovali a vytvářeli ty správné námořnické vztahy. Vše jsme zvládli skvěle a v pátek 22.9. jsme o tom při návratu hlasitě informovali rodiče.
Poslední zářijovou akcí byl Sportovní den, na kterém jsme si vedli velmi úspěšně. Rozárka Jirásková obsadila v pětiboji disciplín OVOV (hod medicinbalem, trojskok, driblink, přeskoky přes švihadlo, kliky) úžasné 1. místo, Majda Pažoutová 3. místo a Davídek Šafránek 1. místo v kategorii chlapců. Gratulujeme.
V prvním měsíci školní docházky jsme toho stihli docela dost. Nemyslíte?