1.B

Zprávy ze třídy 1.B

LISTOPAD 2017
Měsíc listopad byl měsícem návštěv. První návštěva se uskutečnila ve středu 15.11. Přišla se nás podívat paní učitelka Mothejzíková. My jí ukázali, co všechno se její BROUČCI ze školky už ve škole naučili. Moc se jí u nás líbilo a na rozloučenou jsme jí věnovali správně splněné nakreslené úkoly – písmenko a počet.
Druhou důležitou návštěvou (úterý 21.11.) byla velká účast rodičů na třídních schůzkách. Tentokráte to již byla schůzka s hodnocením naší práce ve škole. Rodiče určitě přišli domů spokojeni, stejně jako chodí pí učitelka, protože ve třídě je spousta šikulek, které se už naučily číst a počítat.
Třetí a nejvíce slavnostní byla návštěva rodičů na ukázkové hodině ( 29.11.). My malí námořníci jsme ukázali, co všechno už jsme zvládli po nalodění na loď I.B. Všechny námořnické úkoly jsme hravě splnili a udělali tak rodičům, ale hlavně sami sobě, velkou radost.
 

ŘÍJEN 2017

Od 4. října do 25. října jsme byli spojeni se třídou I.A. Přestěhovali jsme si lavice do naší třídy a společně se učili v počtu 29 žáků. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to skvěle. Hodně nám pomohla školní asistentka pí M. Moníková-Zemanová a rodiče, kteří nás maximálně podporovali. Všem děkujeme.
V pátek 13. 10., v Den světových živelných pohrom, jsme navštívili HZS v České Lípě. Na tento den si nás hasiči pozvali na čtení hasičských pohádek. Povídali jsme si o pravidlech, která nám pomohou předejít nebezpečným situací, prohlédli si hasičárnu, její vybavení a vlezli i do hasičského auta. Za tento nádherně prožitý den, jsme poděkovali dárkem, který jsme sami vyrobili – hasičské přístroje z PET lahví.
V pondělí 16. 10. jsme měli projekt Světový den zdravé výživy. Naše téma bylo ovoce a zelenina. V tento den nás navštívili naši kamarádi z IX.A s prezentací na toto téma. My jim zase na oplátku připravili malé pohoštění – ovocné jednohubky a navštívili je v jejich třídě. Ti byli překvapení.
Ve středu 25. 10. (to byl projekt Národní den) jsme si četli pohádku O pejskovi a kočičce, jak slavili 28. říjen a společně s nimi se naučili poznávat naši vlajku, správně vyvěšovat vlajku, chovat se při vztyčování vlajky a taky jsme se podíleli na výrobě vlajky z našich těl. Naše barva byla červená.
Tak to byl druhý měsíc naší školní docházky.
 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Tak takhle to začalo.
V pondělí 4.9. 2017 nám námořníčkům, kteří se nalodili na loď jménem I.B. začala dlouhá devítiletá plavba školní docházkou. Na loď se nalodilo 14 námořníků, které přišli v první den plavby vyprovodit rodiče i prarodiče.
S rodiči jsme stihli již dvě setkání. To první bylo hned v úterý 5.9., na kterém jsme se domlouvali, jak pomůžeme námořníkům k bezproblémovému nalodění. Druhým setkáním byla oficiální třídní schůzka, na které jsme hodnotili první měsíc ve škole.
11.9. nás žáci deváté třídy pasovali na právoplatné prvňáčky naší školy. Moc děkujeme třídě IX.A pod vedením pí učitelky Klimentové. Tato akce se jim moc vydařila.
Zhlédli jsme divadelní představení na ekologické téma třídění odpadů.
Ve středu 20.9. jsme vyjeli do Sloupu v Čechách na Dračí výpravu, na které jsme upevňovali a vytvářeli ty správné námořnické vztahy. Vše jsme zvládli skvěle a v pátek 22.9. jsme o tom při návratu hlasitě informovali rodiče.
Poslední zářijovou akcí byl Sportovní den, na kterém jsme si vedli velmi úspěšně. Rozárka Jirásková obsadila v pětiboji disciplín OVOV (hod medicinbalem, trojskok, driblink, přeskoky přes švihadlo, kliky) úžasné 1. místo, Majda Pažoutová 3. místo a Davídek Šafránek 1. místo v kategorii chlapců. Gratulujeme.
V prvním měsíci školní docházky jsme toho stihli docela dost. Nemyslíte?