Zápis do 1.tříd

Zápis dětí k plnění povinné školní docházky se uskutečnil ve středu 5.4.2017. K zápisu se dostavilo 34 dětí, zapsáno do 1. tříd bylo 31 dětí.

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2017/2018:
1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
3. Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2. Počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.
 

 Rodiče budoucích prvňáčků budou pozváni v květnu 2017 na besedu s ředitelem PPP Česká Lípa a zároveň proběhne informativní schůzka s třídními učiteli.

 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2017/2018

ZŠZ - 01/17 ano
ZŠZ - 02/17 ano
ZŠZ - 03/17 ano
ZŠZ - 05/17 ano
ZŠZ - 06/17 ano
ZŠZ - 07/17 ano
ZŠZ - 08/17 ano
ZŠZ - 09/17 ano
ZŠZ - 11/17 ano
ZŠZ - 12/17 ano
ZŠZ - 13/17 ano
ZŠZ - 14/17 ano
ZŠZ - 15/17 ano
ZŠZ  -16/17 ano
ZŠZ - 17/17 ano
ZŠZ - 18/17 ano
ZŠZ - 19/17 ano
ZŠZ - 20/17 ano
ZŠZ - 21/17 ano
ZŠZ - 22/17 ano
ZŠZ - 23/17 ano
ZŠZ - 24/17 ano
ZŠZ - 25/17 ano
ZŠZ - 26/17 ano
ZŠZ - 27/17 ano
ZŠZ - 28/17 ano
ZŠZ - 29/17 ano
ZŠZ - 30/17 ano
ZŠZ  -31/17 ano
ZŠZ - 32/17 ano
ZŠZ - 33/17 ano