Květen 12., 2018

  • Zahraniční jazykový pobyt v Anglii

    V Květnu 12 2018

    Deset žáků naší školy se pod vedením pí uč. Pánkové zúčastní týdenního zahraničního jazykového pobytu v Anglii.

    Nahoru