Obrázky z galerie Svatojánská noc

23. června se konala tradiční Svatojánská noc na naučné stezce ze Zákup do Kamenice. Velké poděkování patří našim deváťákům i bývalým absolventům, kteří ochotně nabídli pomocnou ruku.