Obrázky z galerie Seznamovací pobyt 6. tříd

Začátkem jeseně letošní vyskytla se na panství Sloupském převzácná návštěva. Oko vaše spatřiti mohlo čtyři družiny pážat ze Zákup a okolí. Byv hradní pánem, jal jsem se sledovati pečlivě počínání jejich a prohlašuji na svou čest: Tato pážata jsou vynikající původem svým, což pověstí rodovou a erbem doložili. Bez bázně a hany vrhali se do práce a úkolů jim svěřených: Listinu ouřední perem sepsali. Pečeť vlastní vyrobili. Kratochvíli podvečerní sobě obstarati dokázali. Znalosti zevrubné o rodu našem i dějepravě národní projevili. Panství celé křížem krážem prochodili a v závěru vynikající kus dramatický sehráli. Se zalíbením sledoval jsem toto počínání jejich a ježto nucen jsem panství mně tak milé opustiti, rozhodl jsem z moci své pážata tato vynikající do služby povolat: Jmenovací listinu k hradu nechal jsem písařem svým vyhotoviti a jim glejt tento předati. Věřímť i já bohu, že budou hrad tento spravovati moudře a v čase budoucím mými spojenci budou - ocitnuv se v nouzi, vojsko své vezmou a na pomoc k Lužici mně potáhnou. L. P. 2017 Mikeš Pancíř ze Smojna (v zastoupení paní učitelky Herákové a Pánkové)