Upozornění na změnu - odpolední svačiny

Od 3. 1. 2018 nebudou již vydávány balené odpolední svačiny dětem odcházejícím po obědě domů. Dětem, které budou ráno nahlášeny k odchodu po…

 • Upozornění na změnu - odpolední svačiny

  Publikováno v Prosinci 15 2017 v kategorii Novinky MŠ

  Od 3. 1. 2018 nebudou již vydávány balené odpolední svačiny dětem odcházejícím po obědě domů.

  Dětem, které budou ráno nahlášeny k odchodu po obědě, bude částka 6 Kč za odpoledení svačinu odpočítána od celkové denní částky za stravné.

  Je tedy nutné i nadále hlásit ráno ve třídě případné odchody dětí po obědě.

  Nahoru