Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt ESF

Škola uspěla s žádostí a získala dotaci na projekt s názvem „Personální podpora a vzdělávání učitelů ZŠ a MŠ Zákupy“ ve výši 1 189 782,-Kč.

 • Škola uspěla s žádostí a získala dotaci na projekt s názvem „Personální podpora a vzdělávání učitelů ZŠ a MŠ Zákupy“ ve výši 1 189 782,-Kč.
  Cílem projektu je podpořit následující aktivity v mateřské a základní škole:
  - Poskytnutí dočasné personální podpory - školního asistenta mateřské škole a školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
  - Vzdělávání pedagogických zaměstnanců. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí
  a kompetencí v následujících oblastech: MŠ - matematická a předčtenářská pregramotnost, logopedie; ZŠ - vzdělávání v oblasti inkluze a matematické gramotnosti.
  - Realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
  - Realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
  - Doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.


   

  Nahoru